Petr Kašing | Vyšla kniha Univerzita a umění – archiv bulletinu 2/2018

Na počátku letošního roku byla na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava (VŠB- -TUO) vydána publikace s názvem Univerzita a umění. Umělecká díla ve veřejném prostoru VŠB-TUO / Art on Campus. The Public Art Collection at VŠB-TUO, zabývající se sbírkou uměleckých děl umístěných v univerzitních budovách VŠB-TUO a ve volném prostoru univerzitního kampusu v Ostravě-Porubě. Publikaci zpracoval autorský kolektiv ve složení architektka Eva Špačková (katedra architektury FAST VŠB-TUO), historička umění Marie Šťastná (Centrum regionálních studií FF OSU) a historik Jakub Ivánek (Centrum regionálních studií a katedra české literatury a literární vědy FF OSU). V neposlední řadě je třeba uvést ještě jméno fotografa Romana Poláška, který celou publikaci doprovodil množstvím fotografií. Bez nadsázky se dá říct, že se jedná o publikaci, na kterou univerzita dlouho čekala. Kniha čtivým a přehledným způsobem pojednává o uměleckých dílech, která vznikala souběžně s výstavbou budov univerzity, v rámci jejich rekonstrukcí nebo v nich byla instalována dodatečně. Jedná se o knižní dílo, které poprvé komplexně dokumentuje uměleckou sbírku univerzity, představuje jednotlivá díla, jejich autory a okolnosti vzniku. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2018/07/kros21.pdf