Petr Lexa Přendík | Jubilejní kolonie v Hrabůvce se dočkala vlastní publikace 1 – archiv bulletinu 1/2019

Městský obvod Ostrava-Jih nelenil a pustil se v  roce 2018 do přípravy další publikace, tentokrát se zaměřil na téma a  oblast Jubilejní kolonie. Ta patří k  architektonickým klenotům obvodu. Pro své dělníky ji vystavěly v letech 1921–1950 Vítkovické železárny. Valná část domů je postavena podle návrhu známého architekta Artnošta Kornera, který má v Ostravě řadu realizací. Jistě si hned vybavíte tzv. Nesselrothovy domy u  tramvajové zastávky Karolina, dům s  podjezdem pro tramvaje na Závodní ulici či budovu někdejšího funkcionalistického obchodního domu RIX v centru města. Dnes je 23 domů kolonie chráněno jako kulturní památka. Autorský kolektiv podílející se na vzniku knihy o  Jubilejní kolonii vytvořili kronikář obvodu Petr Lexa Přendík, archivář Radomír Seďa a  pracovník ostravského pracoviště NPÚ Martin Strakoš. Publikace vyšla v prosinci 2018 u  příležitosti 90 let od pojmenování kolonie přívlastkem „Jubilejní“. Název sídliště byl totiž v  roce 1928 odvozen od stého výročí vzniku Vítkovických železáren, které byly oficiálně založeny olomouckým arcibiskupem Rudolfem Habsburským 9. prosince 1828.Co kniha nabízí čtenáři? Publikace s  názvem Jubilejní kolonie: 90 let dělnického sídliště v Ostravě-Hrabůvce je rozvržena do devíti kapitol, v  nichž je nejprve popsána historie Hrabůvky od založení Vítkovických železáren, poté stavební vývoj samotné kolonie a jejího okolí, život jejích obyvatel, zachyceny jsou významné události a osobnosti spjaté se sídlištěm, prostor je dán také architektuře domů, jejich památkové ochraně a  rekonstrukcím. V  závěru knihy čtenář najde přehlednou tabulku se seznamy a  daty všech domů tvořících kolonii. Publikace obsahující 216 stran se neskládá pouze z výkladových textů, vzpomínek a  citací, ale také z  bohaté obrazové přílohy, kterou tvoří 77 historických fotografií, 20 současných snímků, 23 stavebních plánů, půdorysů a skic a další obrazové materiály. Namístě je připomenout, jak se kolonie vyvíjela od svého založení po jubilejní rok 1928, na jehož konci dostala své oficiální pojmenování při slavnostním předání zaměstnancům železáren. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2019/03/KROS24_online_full.pdf