Petr Lexa Přendík | Pomník esperanta v Rottrově sadu v Zábřehu-Družstvě – archiv bulletinu 1/2020

Prvorepubliková čtvrť vilek a rodinných domů Zábřeh-Družstvo nacházející se v jihovýchodní části katastru Zábřehu nad Odrou v sobě skrývá řadu pamětihodností. Jednou z nejvýraznějších je pomník esperanta stojící u Rudné ulice. Kdysi se dnešní rušná ostravská tepna nazývala Zengrova ulice – mezi vilkami s předzahrádkami jezdila až do 60. let tramvaj, denně zde projelo pár aut a obyvatelé osady mohli relaxovat v Rottrově sadu, který patřil k nejudržovanějším částem osady. Dnes by se zde sotva kdo posadil, ač jsou zde lavičky k sezení. Hluk, prach a také ne příliš upravený prostor nelákají k zastavení. Možná se chodec pozastaví jen při průchodu jedné z cestiček, když narazí na pomník s pěticípou hvězdou – není rudá, ale zelená, což mnohé může mást. Že se nejedná o dílo oslavující minulý režim, je hned jasné, neboť uprostřed hvězdy je umístěna litera E. E JAKO ESPERANTO V roce 1921 vzniklo zásluhou Josefa Chalupníka Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo ve Vítkovicích, jehož cílem bylo vybudovat čtvrť rodinných domů a vil na ploše někdejšího zábřežského rybníka nazývaného Podhájník. Rozparcelování vskutku velkého pozemku bylo nejprve svěřeno Ing. arch. Koníčkovi z Prahy, který pro sídliště navrhl systém ulic rozdělující oblast na několik stavebních segmentů, které byly doplněny parky a sady. Jeden z parků byl umístěn u Zengrovy ulice (dnes Rudná). Od roku 1921 v jeho okolí vyrůstaly první vily. Okrašlovací odbor stavebního družstva do nepojmenovaného sadu již na konci 20. let umístil šest laviček a péčí místních obyvatel zde byly vytvořeny okrasné záhony a plocha sadu byla zkrášlena kvetoucími stromy. Lidé z této části města tak získali malebný prostor pro setkávání. Druhou světovou válku přečkal sad bez zásahů, a tak i po válce zpříjemňoval sad čekání nejen na tramvaj směřující do Vítkovic a Bělského lesa.… více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2021/08/KROS28-online-verze.pdf