Petr Lexa Přendík | Vyšla publikace Ostrava-Jih v časech 2. světové války – archiv bulletinu 2/2020

Městský obvod Ostrava-Jih se rozhodl u příležitosti 75. výročí osvobození vydat knihu, která by přiblížila čtenářům časy 2. světové války v prostoru jižní části našeho města. Již od 70. výročí osvobození jsem se jako kronikář Ostravy-Jihu snažil sbírat podklady pro možnou publikaci, která vznikla právě při významném výročí konce války v roce 2020. Ukázalo se, že shromažďovat archivní materiál dopředu byl dobrý tah, jelikož archivy se v době přípravy publikace uzavřely kvůli koronavirové epidemii. Kniha dostala oficiální hlavičku: 75 let od osvobození Hrabůvky, Výškovic a Zábřehu nad Odrou, název Ostrava-Jih v časech 2. světové války a podtitul dějiny – kroniky – vzpomínky – rozhovory – fotografie. Právě z těchto „komponentů“ se kniha skládá. CO V KNIZE NALEZNETE? Je to už, nebo teprve 75 let? Těmito slovy kniha začíná. Základ publikace tvoří vzpomínky a rozhovory s místními (a posledními žijícími) pamětníky okupace. Velký prostor je rovněž věnován záznamům tehdejších kronik, dobovým dokumentům a fotografiím. Nechybí ani informace o významných členech odboje, po nichž je pojmenována řada ulic či veřejných prostranství v obvodu Ostrava-Jih. Kniha je rozdělena do čtyř částí. První popisuje léta 2. světové války na Jihu. Naleznete v ní příspěvek o průběhu a dopadu války v Hrabůvce. Samostatná část je věnována Františku Novákovi, který na počátku roku 1940 utekl z Hrabůvky do Británie, kde se zapojil do britské RAF. Nechybí ani jiný útěk, s přívlastkem Velký – kapitola se zabývá zastřelením dvou pilotů v Hrabůvce, kteří utekli z německého tábora Stalag. Možná si vzpomenete na film Velký útěk, který byl právě o této události natočen v roce 1963. Další část oddílu se zabývá spojeneckým bombardováním Ostravy (a Zábřehu) v srpnu 1944. Článek je doplněn seznamem obětí náletu v Zábřehu – jedná se o 128 jmen. Tolik životů zde tehdy vyhaslo během necelé hodiny. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2021/08/KROS29-online-verze.pdf