Petr Přendík | Jihan v zimě neusnul zimním spánkem – archiv bulletinu 1/2017

Zkrášlovací spolek JIHAN, působící na území městského obvodu Ostrava-Jih, v zimních měsících nezahálel. Po podzimních akcích na zábřežském a bývalém hrabůveckém hřbitově zavítali členové Jihanu spolu se zájemci z řad veřejnosti do prostor vytápěných restaurací. 21. ledna 2017 se uskutečnila první letošní akce spolku v restauraci Havránek ve starém Zábřehu. Členové Jihanu věnovali podniku dvě informační cedule, které mapují historii objektu – původně zábřežského fojtství, od 2. poloviny 19. století hostince, známého od 20. let 20. století pod jménem svého majitele, Rudolfa Havránka. Součástí akce byla též projekce historických snímků, jež mapovaly podobu starého Zábřehu od přelomu 19. a 20. století. Největší pozornost vzbudily fotografie zaniklých statků na Horymírově ulici. Na projekci se přihlásilo okolo 20 zájemců, nakonec jich dorazilo více než 70. Návštěvníci přinesli neznámé a unikátní snímky ze Zábřehu a Hrabůvky z let 1914–1921. Účastníci dobrovolně přispěli Jihanu na tisk kopií historických snímků, které spolek popisuje, třídí, seřazuje a zakládá do velkých alb, která by jednou měla skončit v archivu. Alba by měla podat celistvý obraz dnešního městského obvodu Ostrava-Jih v průběhu celého 20. století (a 1. poloviny století následujícího?). Je to však práce na dlouhá léta. Nejdůležitější je zachytit paměť na bývalá (a z větší části zmizelá) centra původních obcí Zábřehu, Hrabůvky a Výškovic. Únorová akce Jihanu se věnovala historii Jubilejní kolonie v Hrabůvce formou komentované vycházky a projekce historických snímků. Už se zdálo, že počasí bude téměř jarní, když se den před akcí zatáhlo a začalo pršet. Komentovaná prohlídka Jubilejní kolonie se nakonec uskutečnila – a dokonce bez deště. Více než 20 zájemců prošlo Jubilejní kolonií a vyslechlo si přednášku o její stavbě v letech 1921–1950. Během prohlídky spolek vyvěsil další naučnou ceduli, tentokrát s názvem Knihovnictví ve staré Hrabůvce. Ceduli naleznete za výlohou Komorního klubu. Na knihovnu v Jubilejní kolonii zavzpomínali i její bývalé knihovnice. Současná vedoucí pobočky KMO na Závodní ulici, Marie Kosková, přinesla i knihovní kroniku. … více informací na kros-16_web.pdf (krasnaostrava.cz)