Petr Šimíček | Za Martou Trnkovou (1932–2019) – archiv bulletinu 1/2020

Na sklonku loňského roku, v poklidné době svátků vánočních, odešla opravdu vzácná žena, pro ty nejbližší inspirativní duše, věrná přítelkyně a opravdová kamarádka, paní Martička, jak ji všichni mile oslovovali. Z ostravské kulturní krajiny zmizela nepřehlédnutelná „osůbka“ a svérázný „človíček“, tak nějak by se nejspíše vykreslila ona sama. Potkávali jste ji spolehlivě na místech probouzejících její bezbřehý zájem o umění a svět slova. Pravidelně se zjevovala na nejrůznějších kulturních či historických přednáškách, vzdělávacích pořadech, autorských čteních, křtech nových knih a dalších podnicích podobného druhu. Přes den byla vždy moc ráda mezi lidmi a s lidmi, večery trávila s knihou doma. Její život utvářel svět psaného slova ve všech myslitelných podobách, stále něco četla a „študovala“, zpravidla více knížek současně, čerstvá vydání objevovala zásadně v knihkupectví Academia, starší tituly, které ji chyběly v knihovně (což vždy velmi těžce nesla), lovila nejraději v podzemí antikvariátu ve Fiducii, jiné si půjčovala v Knihovně města Ostravy, kde řádku let vypomáhala a navázala tam milá přátelství. Ve všech jmenovaných institucích si místní dobré duše Martičku pamatovaly, myslely na ni, schovávaly jí cenné výtisky a zvaly ji na všechny podniky, o kterých věděly, že ji potěší. A vášeň čtenářskou doplňovala její další celoživotní láska – „muzička“, jak s oblibou říkávala. Především opera a překlady libret, letitá práce na divadelních programech pro Národní divadlo moravskoslezské, společné poslechy hudebních skladeb s přáteli. Lásku k psanému slovu, hudbě i výtvarnému umění jí předával od mládí tatínek, pedagog, spoluzakladatel Radiojournalu v Ostravě, který se pohyboval v blízkém okruhu přátel prvního ostravského starosty Jana Prokeše, spolupodílel se na založení Domu umění a přispíval do mnoha dobových uměleckých periodik. Jeho činorodost a prvorepublikovou noblesu si Martička nesla celý život, vyzařovala z ní při každém rozhovoru či setkání.… více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2021/08/KROS28-online-verze.pdf