Petr Stach | Ostravské literární šlépěje – archiv bulletinu 1/2018

však zastaví a hledí doprostřed zasněženého pole. „Vidíte tam tu šlépěj?“ ptá se kolemjdoucího, který si jeho zájmu povšiml. A skutečně: jedna jediná stopa uprostřed bílého pole. Takto začíná zápletka povídky Karla Čapka s názvem Šlépěj. Otevírá tak jeho první samostatný prozaický počin: povídkovou sbírku Boží muka, vydanou roku 1917. Děj povídky pokračuje dohadováním o původu této osamělé stopy. První z mužů vzpomíná, že už o podobných slyšel; zdánlivě nic neznamenaly, ale jejich krása tkvěla právě v jejich jedinečnosti. Druhý muž dodává: „Ale stejně si mohu myslit, že další krok není už otištěn ve sněhu, nýbrž možná ve společnosti, prostřed nějaké události, někde, kde se něco stalo nebo stane; že tento krok je článek nějaké souvislé řady kroků.“ A právě ve sledování této řady vidí možné východisko lidského tápání. V loňském roce, a zcela náhodou na sté výročí Božích muk, vychází ostravský literární kalendář s názvem totožným se zmíněnou povídkou. Šlépěje, které tento kalendář mapuje, patří literatuře: besedám, přednáškám, autorským čtením a dalším obdobným událostem. Od minulého září přináší jejich přehled na každých čtrnáct dní, a přestože je jeho dosavadní působení poměrně krátké, při zpětném pohledu lze usoudit, že ne pouze při konání větších festivalů, jako je například Měsíc autorského čtení nebo ProtimluvFest, ale také napřesrok je ostravský literární život pestrý. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2018/03/kros_20.pdf