Po stopách ostravských hradeb a bran – vycházka a křest bulletinu

Srdečně vás zveme na procházku a křest jarního čísla bulletinu Krásná Ostrava, který se uskuteční v úterý 21. března v 18.00. Vycházku povede historička Romana Rosová. Sraz v 18.00 u Sýkorova mostu.
Při křtu jarního bulletinu Krásná Ostrava si připomeneme 750. výročí první zmínky o Moravské Ostravě. Moravská Ostrava získala ve 2. polovině 14. století zděné hradby se třemi branami – Kostelní, Hrabovskou a Přívozskou. Hradby i brány byly postupně v průběhu 1. třetiny 19. století bourány, neboť bránily rozvoji a rozšíření vznikajícího průmyslového města. V rámci vycházky si stručně nastíníme historii městského opevnění, připomeneme si, kudy hradby vedly, projdeme část jejich trasy a zastavíme se na místech, kde stály brány. Na závěr si ukážeme poslední dochovaný úsek hradební zdi v blízkosti kostela sv. Václava a v prostorách ostravsko-opavského biskupství. Pořádáme ve spolupráci s Antikvariátem a klubem Fiducia.