Poetické atentáty – okrášlení ulice Jaromíra Šavrdy – archiv bulletinu 2/2014

V úterý 27. května jsme okrášlili ulici Jaromíra Šavrdy na Dubině. Šlo o další poetický atentát, v rámci kterého jsme na vchody domů v ulici nazvané podle tohoto významného ostravského chartisty a spisovatele vylepili jeho básně. Na ulici se také četlo – samozřejmě z díla Jaromíra Šavrdy. Akci jsme zakončili v místní hospodě, kde Iva Málková, která poetické atentáty vedla a zpracovává Šavrdovu pozůstalost, vyprávěla o zajímavostech, jež v Šavrdově korespondenci a rukopisech nalezla. … více informací na KROS-02-2014-web.pdf (krasnaostrava.cz)