Poetický atentát v Bieblově ulici s Radovanem Lipusem a křest bulletinu Krásná Ostrava 03/2016

Antikvariát a klub Fiducia a okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu vás srdečně zvou na Poetický atentát v Bieblově ulici s Radovanem Lipusem a křest bulletinu Krásná Ostrava v pondělí 26. 9. v 18:00.


Loď jež dováží čaj a kávu právě teď opustila Jávu, nabrala dobrý vítr do plachet a kurs na Ostravu! Aspoň na pár zářivě zářijových chvil na Bieblově ulici opět ožije, několik básní a milostných dopisů, které si psali Konstantin a Marie. Všichni jsou srdečně zváni, vydat se na šumnou plavbu s námi. Na konci ulice vás poté zveme na malý piknik a křest nového čísla bulletinu Krásná Ostrava.

Sraz v 18:00 před Antikvariátem a klubem Fiducia.

Máte-li zájem, po naší akci se ve 20 hodin bude před budovou Bauhausu promítat unikátní dobový dokument o městských jatkách z roku 1927.
Česká televize právě nyní natáčí dokument Jatka na porážku, snímek o historii a současnosti ostravských jatek, o atmosféře celého prostoru v této části Ostravy, o přístupu politiků a nadnárodních firem k životnímu prostředí měst v tomto širším slova smyslu. V rámci natáčení bude štáb promítat dosud nezveřejněný film „Vzorná moderní jatka“ z roku 1927. Snímek má 11 minut a promítání se koná v  pondělí 26. září kolem 20:00 hodiny na parkovišti před Bauhausem. 


BULLETIN KRÁSNÁ OSTRAVA 3/2016

V podzimním čísle bulletinu Krásná Ostrava, který pokřtíme také 26.9., najdete vzpomínku na Evu Vláhovou, bývalou předsedkyni sdružení Dcery 50. let, které jsme věnovali další z našich pamětních destiček. Dozvíte se, jak vypadala v Ostravě alternativní výtvarná scéna v době normalizace, a to přímo pohledem respektovaného umělce Eduarda Ovčáčka. V aktuálním čísle nabízíme text o anatomii ostravských ulic z pera Martina Strakoše, dozvědět se můžete více o proměnách Ostravy v 19. století, o zrodu Hrušovské farnosti, Dolu Jiří či ostravské krajině v literatuře. O tom, že když dva dělají totéž, nemusí vzniknout totéž, se můžete přesvědčit v článku Ilony Vybíralové, která srovnává podobné realizace ve veřejném prostoru v Ostravě a jiných městech. Velkou radost nám udělala zpráva, že město Ostrava odkoupí chátrající městská jatka. Fakt, že po jejich rekonstrukci se do prostor nastěhuje městská galerie, pak tuto radost ještě znásobil. I proto jsme do bulletinu zařadili krátkou rekapitulaci Ilony Rozehnalové, vracející se k historii vzniku městské galerie v Ostravě.

Za tisk bulletinu děkujeme tiskárně Printo, za grafickou úpravu Jaroslavu Němcovi, za redakční úpravu Monice Horsákové.  


Akce Antikvariátu a klubu Fiducia podporují: Ministerstvo kultury ČR, Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Nadace české architektury, MUDr. David Feltl, tiskárna Printo, Portaflex

KROS-14_obalka.jpeg