Posudek Rostislava Koryčánka k projektu Galerie města Ostravy

Ke stažení ve formátu pdf zde:  korycanek-6-2013-gmo003