Přednáška historika umění Martina Strakoše “ Mezi Ještědem, králikárnami a Pakulem“

Ostravské pracoviště Národního památkového ústavu pokračuje v cyklu přednášek konaných v knihovně Galerie výtvarného umění v Ostravě každou třetí středu v měsíci. Návštěvníci z řad odborné i laické veřejnosti mají příležitost vyslechnout zajímavá a aktuální témata z oblasti památkové péče. Dne 14. 5.  v 16:30 s přednáškou nazvanou „Mezi Ještědem, králikárnami a Pakulem. Česká architektura 60.-80. let 20. století“ vystoupí Mgr. Martin Strakoš.

 Architektura tří desetiletí druhé poloviny minulého století spojuje do jednoho celku velmi rozporuplná období. Jednak jsou to šedesátá léta vrcholící Pražským jarem, tedy krátkou nadějí na kulturní i společenský rozvoj obrozené československé společnosti. Poté následovala dvě desetiletí normalizace, představující čas krize architektonické kultury, éru masové výstavby a úpadku významu československé architektury v evropském měřítku. Na druhé straně to bylo období nástupu mladé generace a v osmdesátých letech i doba pronikání nových a dosud neznámých idejí zcela jinak pojímané architektonické tvorby především ze Západu. Co tedy spojuje tehdejší českou architekturu a nově vytvářené prostředí? Je tím podstatným pozdní modernismus a s ním spojené doznívání étosu racionálně utvářené architektury? Nebo s tím souvisí pronikání neoexpresionismu a postmoderny do československého prostředí? Jak nahlížet na tehdejší architektonickou tvorbu? Vždyť šedesátá léta můžeme představit mezinárodně uznávanou stavbou vysílače a věže s hotelem a restaurací na Ještědu nad Libercem, ale i radikální představbou Mladé Boleslavi. Následná dvě desetiletí zase dobře reprezentuje ze sjezdů KSČ známé pražské Kongresové centrum, původně zvané Sjezdový palác nebo též lidově Pakul či lidojem, ale patří tam i palác ČKD v Praze na Můstku. Přednáška poukáže na různé podoby tehdejší architektonické tvorby a zaměří se na památkovou péči o tuto část architektonického fondu českých zemí.

image