Přednáška Martina Horáčka Za krásnější svět: Tradicionalismus v architektuře 20. a 21. století

Proč se nám líbí stará města a stavby v tradičních slozích? Proč se vedou spory o tom, zda je dnes přípustné stavět podobně? Jak se sympatie ke starým – tradičním – architektonickým formám vyrovnávají s novými názory a potřebami? Cestu k odpovědím na takové otázky nabízí nová kniha Martina Horáčka, kterou autor osobně představí 20. listopadu od 18:00 v antikvariátu a klubu Fiducia. Kniha vysvětluje, proč jsou tradiční (nemodernistické) architektonické styly stále populární a živé, a vypráví příběh vztahu člověka k tradičnímu stavění od konce 19. století do současnosti. Podrobně je představena situace v českých zemích. V předkládaném rozsahu a záběru nemá publikace ve světové odborné produkci srovnání.

Martin Horáček je historik a teoretik architektury. Zabývá se zejména architekturou 18.-21. století a památkovou péčí. Přednáší na Ústavu architektury Fakulty stavební VUT v Brně a na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

horacek