Přednáška o lázeňských sídlech v Moravskoslezském kraji

Ostravští památkáři Tomáš Nitra a Romana Rosová přednesou 12. června od 18:00 v Antikvariátu a klubu Fiducia přednášku na téma Lázeňská sídla v Moravskoslezském kraji z pohledu památkové péče – Karlova Studánka a Jánské Koupele. Přednáška představí dvě z architektonicky bohatých lázeňských sídel nacházejících se na území našeho kraje.

“ Jak Karlova Studánka, tak Jánské Koupele jsou menší obce plné stavebních skvostů, jež jsou často kulturními památkami. Karlova Studánka je dokonce památkově plošně chráněným územím. Rádi bychom Vás seznámili s jejich vznikem, stavebním vývojem a současným stavem architektury, která se významně podílí na místním géniu loci. Zároveň jsme záměrně vybrali dvě místa, která mají v současnosti rozdílný osud. Zatímco Karlova Studánka jsou lázně s nepřerušenou kontinuitou fungování a jejich obraz se zejména díky tomu daří udržovat, představují Jánské Koupele momentálně místo zející prázdnotou, s čímž je spojena nevyhnutelná a pokračující devastace architektury. Na tento neutěšený stav bychom chtěli upozornit, a vyvolat tak ve veřejnosti zájem a následně možný tlak, který je zřejmě nutný k nápravě situace obdobně, jako se tomu stalo například v zanedbaných Lázních Kyselka. Současně se jedná o příspěvek NPÚ k iniciativě nakladatelství Foibos (edice Slavné vily), která vyhlašuje rok 2014 Rokem lázeňské architektury.“ Romana Rosová a Tomáš Nitra

20140608-234342-85422302.jpg