Přednáška o roubených stavbách na Ostravsku

Národní památkový ústav v Ostravě pořádá ve ve středu 17. února v 17 hodin přednášku Roubené objekty v prostoru ostravsko-karvinského uhelného revíru – zbylé doklady tradičního stavitelství. Přednáší Jana Koudelová a Václav Michalička. Akce se uskuteční v zasedací místnosti pracoviště NPÚ, ÚOP v Ostravě, v ul. Odboje 1, Ostrava – Moravská Ostrava, vstup je zdarma.

Anotace přednášky:Na území Ostravska a Karvinska dnes již málokdo očekává výskyt roubených objektů tradičního stavitelství, chceme-li lidové architektury. A přece zde zůstalo zachováno několik desítek roubených staveb: obytných domů, stodol a jedna sýpka. Ráz svébytného průmyslového regionu vybízí k zamyšlení nad vztahem tamějších obyvatel k roubeným objektům, nad možnostmi jejich využití a vůbec nad specifiky zdejší lokální identity. Samotné stavby jsou v uváděném prostoru ojedinělými prameny poznání místní stavební tradice spjaté s územím Těšínského Slezska. Přibližme si detailněji konkrétní objekty s dochovanou roubenou konstrukcí v prostoru ostravsko-karvinského revíru, pokusme se definovat jejich společné znaky a představme si tyto stavby v kontextu sociálního vývoje.

image