Přednáška o Vítkovicích a náboženském živote v době totalitních režimů

V Domě u šraněk se 6. června v 18 hodin uskuteční přednáška o. Jana Larische, Th.D. na téma „Vítkovice a náboženský život v době totalitních režimů.“ Přednášející provede návštěvníky základní charakteristikou římskokatolické farnosti Ostrava-Vítkovice v průběhu její existence od počátku založení po rok 1989. Zmíní významné postavy kněží, např. osobnost p. Jaroslava Šumšala, katolického kněze, básníka a hagiografa, který působil krátký čas ve Vítkovicích a zemřel 4. 12. 1942 v koncentračním táboře Osvětim, p. Aloise Olšovského a p. Aloise Gavlase, zmíněn bude i první správce farnosti Josef Kuča. Totalitní doba poznamenala i Vítkovice. Nejen, že v době nacistické okupace mnoho věřících zahynulo na frontách nebo v koncentračních táborech, ale i doba komunistického režimu vyháněla lidi z kostelů. O těchto nelehkých dobách bude o. Larisch vyprávět.

 

  1. Jan Larisch, Th.D.

* 14. 11. 1963 ve Vítkově. Farář z římskokatolické farnosti Ostrava-Svinov. Je prezidentem Diecézní charity ostravsko-opavské.

 

Publikace z oboru-výběr:

Eucharistické hnutí na Moravě a ve Slezsku v 19. a 20. století (2015)

Pronásledování katolické církve v době nacistické okupace na území ostravsko-opavské diecéze (2015)

Matka Františka Lechnerová: vše pro Boha, pro chudé a pro naši kongregaci (2014)

  1. Rudolf Schikora, CSsR: apoštol Ostravska v první polovině 20. století (2013)

Vytrvali ve zkouškách : martyrium P. Kamila Jaroše a P. Jaroslava Šumšala, představených Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci (2012)

Katoličtí kněží, rodáci z Ostravy-Svinova (2010)