Přestavba bývalých jatek už je ve finále prestižní evropské soutěže. Hodnotící porotci dorazili do Ostravy. Zdroj: TZ Statutárního města Ostrava, 17. 3. 2024

Projekt přestavby historických jatek na galerii současného umění Plato zvýšil své šance na zisk Ceny Evropské unie za současnou architekturu – Ceny Miese van der Rohe. Po lednovém postupu do užšího nominačního výběru se v únoru probojoval mezi finálovou pětku. Žádná česká stavba takového úspěchu v minulosti nedosáhla. V neděli 17. března porotci přijeli osobně do Ostravy.

Členové poroty zařadili přestavbu jatek do finálové pětice v kategorii Architektura, na samém začátku soutěže vybírali celkem z 362 nominovaných projektů. Porotci rozhodnou o vítězi dne 25. dubna 2024. Slavnostní ceremoniál s vyhlášením hlavní ceny a zahájením výstavy finalistů se bude konat v květnu v Miesově pavilonu v Barceloně.

Ostravský primátor Jan Dohnal připomenul, že konverze jatek v galerii už nyní dostala Ostravu mezi elitu současné evropské architektury. „Postup mezi finalisty je událostí se značným mezinárodním přesahem. Neexistuje jiná tuzemská stavba, která by se do dnešních dnů objevila třeba jen v užším výběru ceny, natož pak v jejím finále. Pro Ostravu jde v neposlední řadě o důkaz, že sázka na zajímavé a neotřelé architektonické projekty byla správným krokem. Staveb zásadního významu, které zkrášlí tvář města, aniž by narušily jeho charakter, bude postupně přibývat, a právě ony se v budoucnu stanou jasně viditelnou součástí ostravské identity.“

Přestavba historických městských jatek zahrnuje léta 2020–2022. Za její podobou stojí studio KWK Promes polského architekta Roberta Konieczného a nese prvky tzv. moving architecture. Prostřednictvím jedinečných otočných stěn se mění samotné prostorové vnímání interiérů, což zároveň více přibližuje návštěvníka jak stavbě, tak samotným výstavám.

Famózní úspěch zvýšil také návštěvnost galerie PLATO, která v objektu bývalých jatek sídlí. Mezinárodní výstava s názvem „Uprchlá, našel skrýš, stále uniká“ proto byla prodloužena o celý týden a navštívilo ji přes osm tisíc zájemců, a to včetně sedmičlenné poroty celé soutěže. Členové mezinárodní jury, kteří postupně navštíví všechny finalisty, v neděli 17. března využili možnost vidět budovu PLATO v běžném provozu. Porotci se rovněž setkali s autorem návrhu projektu, Robertem Konieczným a jeho týmem, ředitelem městské galerie PLATO Markem Pokorným, primátorem města Janem Dohnalem a dalšími zástupci města Ostravy.

Cena Evropské unie za současnou architekturu – Cena Miese van der Rohe je udělována jednou za dva roky. Hodnotitelé vybírají stavby na území starého kontinentu, projektované architekty z evropských zemí (tedy nejen zemí EU). Poprvé byla cena udělena v roce 1988, naposledy – roku 2022 – ji obdržela britská architektonická kancelář Grafton Architects za stavbu Town House na Kingstonské univerzitě.

Zdroj: https://www.ostravan.cz/84078/prestavba-byvalych-jatek-uz-je-ve-finale-prestizni-evropske-souteze-hodnotici-porotci-dorazili-do-ostravy/