Připomeňme si… Jaromír Šavrda | z pozůstalosti Jaromíra a Dolores Šavrdových připravila Iva Málková – archiv bulletinu 4/2014

Člověkem, který by bral Listopad 1989 jako výraznou satisfakci, by byl Jaromír Šavrda (1933–1988). Tento básník, v počátcích budovatelských veršů (závěr čtyřicátých až padesátá léta), autor prozaických knih a redaktor a právník (šedesátá léta), novinář v Nové Svobodě (závěr šedesátých let), zakladatel a realizátor Libri prohibiti, invalidní důchodce (léta sedmdesátá a osmdesátá), vězeň (závěr sedmdesátých let a znovu léta osmdesátá), byl jedním z mála, kdo v Ostravě podepsal Chartu 77. Od roku 1972 začal opisovat knihy a rozmnožovat rukopisy vlastní, v trestním spisu vázaném na první Šavrdovo věznění, po skončeném vyšetřování, čteme v Závěrečné zprávě s návrhem na konečné opatření následující: Trestnou činnost spočívající v rozmnožování a rozšiřování závadových knih a písemností prováděl obviněný Jaromír Šavrda delší dobu, tj. od roku 1972 až do roku 1977. Vyšetřováním bylo prokázáno, že závadové materiály rozšiřoval ve větším množství v deseti, dvaceti, třiceti exemplářích, po delší časové období a ve značném rozsahu.[…] Znaleckým posudkem z oboru literatury je prokázáno, že značná část knih a písemností, které obv. Šavrda rozmnožoval a rozšiřoval, ať již v nelegální činnosti „Libriprohibii“ nebo „Petlice“, je obsahem zaměřena proti státnímu zřízení v ČSSR a SSSR a proti dalším spřáteleným státům. […] Na podkladě těchto skutečností se tudíž jedná o ochranu národní bezpečnosti a veřejného pořádku. […] Jednání obv. Šavrdy vykazuje vysoký stupeň společenské nebezpečnosti, neboť svým úmyslným jednáním útočí na samotné základy Československé socialistické republiky, a to socialistické společenství a státní zřízení, spojenecké a přátelské vztahy k jiným státům. Citované se stalo základem budoucího rozsudku. V Krásné Ostravě dnes poprvé zveřejňujeme dochované dopisy (uloženy jsou v Archivu města Ostravy), které uvozují první věznění Jaromíra Šavrdy. Napsal je na počátku vazby v Ostravě (1. 10. 1978), z nemocnice v Brně (6. 3. 1979) a během prvních dnů ve věznici v Ostrově nad Ohří (14. 10. 1979). … více informací na KROS-07-vnitrek_a5.indd (krasnaostrava.cz)