Připomínka nedožitých šedesátin spisovatele Jana Balabána – archiv bulletinu 1/2021

Ostrava si 29. ledna připomněla nedožité šedesátiny Jana Balabána speciálním on-line pořadem, ve kterém na různých místech Ostravy spojených s Honzovým životem a tvorbou vystoupili: malířky Hana Puchová a Katarína Szanyi, vizuální umělec a performer Jiří Surůvka, básníci Ivan Motýl a Jakub Chrobák a nakladatel Ivo Kaleta. Pořad Hlasy města – Jan Balabán je k vidění na webu klubu Fiducia a na vzdělávací televizi LucernaTV. Připravili jsme i speciální trička a tašky. Jsou pojednány v duchu naší série „Krásná Ostrava“. Výtvarné zpracování z dílny naší grafičky Kristíny Pupákové pracuje s obrysem Ostravy a s textem Jana Balabána o Ostravě: „Ani síť, ani hvězda. Když přilétáte do Ostravy za bezmračné noci, vidíte pod sebou něco, co se spíš podobá rozhrabanému ohništi, kde v tmavém popelu svítí sem tam žhnoucí uhlíky.“ … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2021/08/KROS32-online-verze.pdf