Proč zachránit komín Strakáč – archiv bulletinu 1/2019

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu a  spolek Fiducia se na podzim 2018 přidaly k  iniciativě spolku Svatý Václav za záchranu cenného ostravského komína přezdívaného Strakáč. Tento unikátní zděný komín se nachází v lokalitě takzvané Aglomerace u  Rudné ulice ve Vítkovicích a  je typický nepřehlédnutelnými bílo-červenými kostkami (odtud přezdívka Strakáč). V současné době se snažíme zastavit záměr majitele komína, firmy Vítkovice, a.s., komín zbořit v  rámci sanace celého území. Spolek Svatý Václav podal v  loňském roce podnět na Ministerstvo kultury na prohlášení „Strakáče“ za kulturní památku, v  lednu 2019 byl podnět odložen s tím, že Ministerstvo kultury komín za památku neprohlásilo. Stalo se tak navzdory faktu, že odborný orgán Ministerstva kultury – Národní památkový ústav v  Ostravě – prohlášení komína za památku doporučil. Zároveň se k  hodnotě komína vyjádřil odborník na historické komíny Ing. Martin Vonka z  ČVUT, který v  rámci svého průzkumu vyhodnotil „Strakáč“ jako jeden z nejcennějších komínů v rámci České republiky. Aktuálně probíhá na Obvodním báňském úřadě v Ostravě správní řízení, které by mělo rozhodnout, zda komín zdemolovat odstřelem nebo rozebráním. Jelikož majitel komína nemá zájem jej přes všechny argumenty o  jeho unikátnosti zachovat, jedinou nadějí pro komín je zřejmě prohlášení za památku. V  lednu 2019 jsme získali podklady pro správní řízení k demolici komína, včetně takzvaného stanoviska statika, které jsme celý podzim neúspěšně požadovali po majiteli komína s tím, že jedině řádný statický posudek může určit, zda a  za jakou částku lze komín zachovat. Jak podrobněji komentujeme níže, stanovisko statika žádné podrobné zmapování stavu nepřináší, naopak se jedná pouze o  vizuální posouzení bez jakýchkoli propočtů. Takové posouzení považujeme vzhledem k unikátnosti komína za nedostatečné. V lednu 2019 nám také přišlo vyjádření Ministerstva kultury k  našemu dopisu, ve kterém jsme se připojili ke snaze spolku Svatý Václav komín zachránit pro jeho mimořádnou hodnotu. Ve vyjádření ministerstvo opakovaně tvrdí, že komín nemá architektonickou ani stavebně-technickou hodnotu, a to navzdory odborným stanoviskům Národního památkového ústavu a Ing. Martina Vonky. Protože považujeme mnohé argumenty ministerstva za nepodložené, rozhodli jsme se v  lednu 2019 podat na ministerstvo nový podnět na prohlášení „Strakáče“ za památku. V  tomto návrhu také požadujeme, aby se Ministerstvo kultury vyrovnalo s  odbornými stanovisky NPÚ a Ing. Vonky a dalšími argumenty, které si můžete přečíst níže. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2019/03/KROS24_online_full.pdf