Reakce Petra Šnejdara, výkonného ředitele sdružení TROJHALÍ KAROLINA na komentář Ilony Rozehnalové „Městská galerie v Ostravě: zklamání, nebo naděje?“, Artalk 2.4.2013

Usilovat o založení městské galerie obecně je jistě záslužná činnost. Navíc, když se to nedaří po dobu 20 let, je to činnost skoro sisyfovská. Proč je teď ale Sisyfos, když to vypadá, že se svého břímě konečně zbaví, rozčarován? Odpověď ví asi jen on sám, já si dovolím zmínit několik faktů, které se týkají vznikající městské galerie v Ostravě.

Město Ostrava se rozhodlo, i když financí není nazbyt, zřídit městskou galerii. To už samo o sobě je po dvaceti letech jednoznačně pozitivní zpráva. Jelikož ale skutečně není financí dostatek, nerozhodlo se zřizovat novou příspěvkovou organizaci, ale přikročilo k tomu, že provoz galerie zajistí přes již existující organizaci, ve které je samo členem. V tomto smyslu bylo pověřeno sdružení TROJHALÍ KAROLINA, aby připravilo detailní koncept fungování městské galerie, který bude zastupitelstvem města projednáván v červnu tohoto roku. Sdružení TROJHALÍ KAROLINA je v tuto chvíli tvořeno městem Ostrava, Moravskoslezským krajem a sdružením Dolní oblast VÍTKOVICE. Jde tedy čistě o mix veřejného a neziskového sektoru.

Abychom shrnuli otázku financí, tak na zřízení organizace nedá město nic a jelikož sdružení TROJHALÍ KAROLINA má možnost provozovat městskou galerii v již existujících a připravených galerijních prostorech, nemusí město opět investovat téměř nic. Není logické, že ve chvíli, kdy město nemá dostatek peněz, ale chce mít galerii, hledá nejlevnější řešení? Není dobrá zpráva, že se toto řešení podařilo najít? Proč je tedy Sisyfos rozčarován? Snad by nechtěl čekat dalších dvacet let, až město bude nějaké ty desítky až stovky milionů mít.

Další z obav je údajná absence výběrového řízení na ředitele městské galerie. Jelikož se počítá s tím, že městská galerie bude organizačně spadat pod sdružení TROJHALÍ KAROLINA, nebude se osoba, která galerii povede, jmenovat ředitel nebo ředitelka, ale i tak bude mít veškeré pravomoci a odpovědnosti, které běžní ředitelé galerií mají. Včetně zajištěné umělecké nezávislosti ve vztahu k řediteli sdružení TROJHALÍ KAROLINA, kterým jsem, s dovolením, já, a včetně umělecké nezávislosti ve vztahu k městu Ostrava. Umělecky bude vedoucí galerie spolupracovat jen s uměleckou radou galerie. Co je nejdůležitější, abych zmínil: výběrové řízení na vedoucího galerie (funkce se skutečně může jmenovat umělecký manažer) vypsáno bude. Počítám s tím, že se tak stane ihned po rozhodnutí červnového zastupitelstva města.

Není nutné se obávat ani o osud veřejných prostředků. Město Ostrava si totiž bude moci kdykoliv zkontrolovat jakým způsobem je nakládáno s jeho penězi určenými na provoz galerie, protože veškeré organizační a finanční procesy budou probíhat odděleně od ostatních činností zajišťovaných sdružením TROJHALÍ KAROLINA.

Cesta k městské galerii v Ostravě přes sdružení TROJHALÍ KAROLINA je možná jiná, ale to neznamená, že je špatná. Každopádně je však v této době logická.

Nečekám, že bych Sisyfa nějak uklidnil, snad jsem ale alespoň trochu uklidnil všechny ostatní. Proč je tedy Sisyfos rozčarovaný? Snad ne z toho, že on si pořád táhne své břemeno na duši, kdežto svět kolem už se dávno posunul dál a problém s městskou galerií úspěšně řeší?

Petr Šnejdar

Výkonný ředitel sdružení TROJHALÍ KAROLINA

 

Zdroj: http://www.artalk.cz/2013/04/02/re-mestska-galerie-v-ostrave-zklamani-nebo-nadeje/