Rekonstrukce hlavního nádraží — hrozí demolice krytého předprostoru před vlastní výpravní budovou hlavního železničního nádraží? – archiv bulletinu 1/2016

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu se v letošním roce vyjádřil ke kuloární informaci o záměru případné demolice krytého předprostoru před vlastní výpravní budovou železničního nádraží. Na základě našeho dopisu, adresovaného vedení Statutárního města Ostravy, nám bylo přislíbeno sestavení generelu k plánované další etapě rekonstrukce hlavního nádraží, respektive prostoru před nádražím. Nad obsahem generelu zpracovaného zástupci Statutárního města Ostravy by se v brzké době měla sejít skupina (za účasti našeho spolku), která by vytvořila strategii dalšího postupu. Ta by měla zahrnovat i ty oblasti, o nichž jsme se zmiňovali v našem dopise, který zde zveřejňujeme v plném znění: Dopis adresovaný vedení Statutárního města Ostrava ve věci záměru rekonstrukce dopravního terminálu u železničního nádraží Ostrava hlavní nádraží. Vážený pane primátore, vážený pane náměstku, obracíme se na Vás s prosbou o schůzku ohledně záměru rekonstrukce dopravního terminálu u železničního nádraží Ostrava hlavní nádraží. … více informací na kros12_web.pdf (krasnaostrava.cz)