Renáta Skřebská | Ostravští divocí / Přirození – archiv bulletinu 4/2022

Do konce prosince probíhala vDomě umění výstava nazvaná „Přirození (1989–1992) / Ostravští divocí“, kterou pořádala Galerie výtvarného umění v Ostravě. Přestože výtvarná skupina Přirození existovala pouze necelé tři roky, stala se esenciálním jádrem fenoménu, kterému dnes říkáme ostravská umělecká scéna. Její členové hráli od druhé poloviny osmdesátých let 20. století významnou roli v rámci celorepublikové svobodné tvorby mimo oficiální scénu. Název skupiny na jedné straně vyjadřoval potřebu neomezené tvorby a na straně druhé byl snahou po určité syrovosti a provokaci, protože dvojakost názvu a možnost interpretace ve vztahu k pohlavnosti byla v dané době symbolem svobody (přirození čti také jako nadávku). Přirozenost byla chápána jako osvobození a očista od tabu a všeobecné umělecké rezignace, kterou trpěla oficiální scéna v období komunistické totality. Skupina neměla konkrétní tvůrčí program, nejednalo se ani o politický akt. Přirození vystupovali spíše formou dialogu, přičemž přirozeností bylo myšleno osvobození se od předsudků i tabu a zrovna tak od všeobecně přijímaného marasmu. Členy nespojoval určitý výtvarný názor, ale potřeba vzájemně hledat odpověď na otázku, co je svobodná tvorba. Skupina byla složená z umělců Daniela Balabána, Petra Pastrňáka, Jiřího Surůvky, Zdeňka Janošce Bendy, Heleny a Pavla Šmídových a Hany Puchové, která se zpočátku považovala spíše za sympatizantku skupiny. Teoretiky a kurátory byli Jan Balabán a Vladislav Holec. Postupně se skupinou spolupracoval širší okruh umělců (Martin Cach, Milan Krupa, Rostislav Němčík, Zdeněk Kus, Radim Šupčík). Důležité bylo volné propojení s literáty, například Jaroslavem Žilou, Janem Balabánem, bratry Hruškovými, Ivem Kaletou a řadou dalších. Členové skupiny participovali na jiných akcích, kupříkladu Kabaretech Návrat mistrů zábavy (Jiří Surůvka, Jan Balabán, Zdeněk Janošec Benda, Hana Puchová, Petra a Zuzana Sasínovy, Ivo Kaleta atd.).… více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS40-online.pdf