RODINNÉ JARNÍ OKRAŠLOVÁNÍ CENTRA

Přijďte s námi okrášlit ulice a místa v centru Ostravy!

11. 4. v 15.00–19.00

15.00 Mlýnská – u pamětní desky mlýna, očištění, instalace naučné cedulky

15.30 Milíčova – úprava bylinkové zahrádky

16.30 podchod v Komenského sadech – očištění naučných cedulí

17.30 náměstí Dr. Edvarda Beneše – úklid náměstí, ostříhání květináčů, za dobrého počasí na závěr opékání špekáčků na přenosném ohništi 

Rukavice a dobrou náladu s sebou, nářadí máme. Pořádáme ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu.