Romana Rosová | Mimoostravské památky dostupné linkami MHD 1. díl – Dřevěný kostel sv. – Michaela archanděla v Řepištích – archiv bulletinu 4/2016

Chcete vyjet za hranice Ostravy, poznat zajímavou památku, a přitom pohodlně cestovat městskou hromadnou dopravou? Zahajujeme seriál, v němž vám představíme zajímavé mimoostravské stavby dostupné bez přestupů linkami MHD, ve většině případů přímo z centra města. První doporučenou památkou je dřevěný kostel sv. Michaela archanděla v Řepištích. Obec Řepiště se nachází jihovýchodně od Ostravy, v sousedství města Paskova. Místní tradice klade založení kostela v Řepištích již do konce 15. století, badatelé ho většinou datují do 2. poloviny 16. století. Poprvé je v písemných pramenech zmíněn v roce 1606. Dataci se bohužel zatím nepodařilo upřesnit ani nedávno provedeným dendrochronologickým průzkumem. Proto není zatím jisté, kdy přesně byl kostel postaven, ale ani to, zda nebyla starší stavba v 19. století nahrazena kostelem zcela novým. V období reformace drželi kostel evangelíci, katolíci ho dostali zpět roku 1654. V té době nesl patrocinium sv. Mikuláše. Tento kostel ale vypadal poněkud jinak než dnes. Především měl kolem dokola krytý ochoz, v interiéru zabírala západní a severní stranu lodi empora. Kostelní loď byla výrazně nižší než presbytář. Naopak ze starých písemných záznamů můžeme usuzovat, že věž nepředstupovala před kostel, jak se dosud předpokládalo, ale byla již tehdy umístěna na střeše nad vstupem. Mezi lety 1697 a 1719 byla přistavěna sakristie, kterou původní kostel postrádal. Někdy před rokem 1775 se změnilo zasvěcení kostela na sv. Michaela archanděla a přibyl nový hlavní oltář, na nějž byl zavěšen i obraz sv. Mikuláše ze starého oltáře. … více informací na kros-15_web.pdf (krasnaostrava.cz)