Romana Rosová | Náměstí Edvarda Beneše v Moravské Ostravě – archiv bulletinu 4/2021

Prostor, kde se dnes nachází náměstí Edvarda Beneše, se ještě v první polovině 19. století nacházel za městskými hradbami, na Vítkovickém předměstí, poblíž Hrabovské (Vítkovické) brány. Protékal tudy mlýnský náhon (Mlýnský potok), který obtékal město na jihu a západě a na němž stálo několik mlýnů – nejbližší byl Bližní (Prostřední) mlýn na Vítkovickém předměstí (poprvé je zmíněn v roce 1396, zanikl v roce 1898). Náhon byl postupně částečně zatrubněn, stal se kanalizační stokou a v letech 1934–1936 byl zrušen. Severovýchodním směrem od místa budoucího náměstí, v těsném sousedství městských hradeb, na místě, kde se dnes stýkají ulice Zámecká a Tyršova, byla kolem roku 1728 postavena kaple sv. Lukáše. Původně se jednalo o presbytář plánovaného kostela, jehož výstavba se však nerealizovala a presbytář byl změněn na kapli. Kolem ní se rozkládal hřbitov, který existoval již v osmdesátých letech 16. století, kdy se zde pohřbívaly oběti morové epidemie z roku 1585. V roce 1880 se kaple sv. Lukáše stala školním kostelem pro novou německou reálku. Již v roce 1892 ale byla kvůli zchátralosti uzavřena a o dva roky později zbořena. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS36-digi.pdf