Romana Rosová | Ostravské Lauby – archiv bulletinu 1/2021

Již dva roky mohou Ostravané sledovat archeologický výzkum probíhající ve Velké ulici v Moravské Ostravě. Archeologové z Národního památkového ústavu v Ostravě odkryli plochu parkoviště vedle Ostravského muzea, kde stál do 60. let 20. století blok domů známý pod názvem Lauby. Zkoumané domy nesly čísla popisná 54– 61 a archeologický výzkum spolu se současně realizovaným stavebněhistorickým průzkumem postupně odkrývá informace o jejich (nejen) stavební historii. Velká ulice se řadí k nejstarším částem Moravské Ostravy. Zastavěna byla již ve středověku, zřejmě záhy po založení města biskupem Brunem ze Šaumburku ve 2. polovině 13. století. Jednalo se o tzv. branskou ulici, která spolu s ulicí Kostelní spojovala Hrabovskou (Vítkovickou) a Kostelní (Zámostní) bránu. Velká ulice vybíhala od Hrabovské brány směrem k severovýchodu a vstupovala do náměstí v jeho jižním rohu. Obě ulice pak tvořily až do roku 1842 hlavní městskou komunikaci zprostředkující provoz mezi Moravou a Slezskem. Domovní parcely na jihovýchodní straně Velké ulice přiléhaly k městské hradbě, respektive k příhradební uličce, z níž se později vyvinula Pivovarská ulice. Domy ve Velké ulici patřily k nejstarším v Moravské Ostravě, především v části ulice blíže k náměstí. Zde byly soustředěny tzv. právovárečné domy, které disponovaly nejdůležitějšími městskými právy, především právem vařit a šenkovat pivo, případně víno. Z celkového počtu 64 právovárečných domů jich ve Velké ulici bylo devět. Jednalo se o domy s pozdějším číslem popisným 54–62, které byly soustředěné po levé straně ulice (viděno od náměstí). Zajímavostí je, že až do 2. poloviny 19. století náleželo pouze těchto devět domů k městu. Zbývající domy ve Velké ulici patřily katastrálně k Vítkovickému předměstí, ačkoliv ležely ještě uvnitř městských hradeb. V ulici se tak dokonce dublovala některá čísla popisná, neboť město a předměstí měla samostatná číslování. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2021/08/KROS32-online-verze.pdf