Romana Rosová | Stavba spořitelny v Moravské Ostravě – archiv bulletinu 1/2013

01 —– V roce 1926 se začala plánovat stavba nové budovy spořitelny, která měla zároveň navenek ukázat vliv a postavení ústavu. V dopise vedení spořitelny městu z roku 1926 se uvádí, že „s ohledem na vývoj řešení spořitelní otázky Velké Ostravy a rozmach našeho ústavu je nutno postarati se včas o vhodné místo pro novou ústřední budovu“. Když sešlo z možnosti umístit spořitelnu do nové radniční budovy, přicházela v úvahu Nádražní třída v úseku od hotelu National k třídě Čs. legií. Nakonec byla vybrána varianta úpravy Schillerova parku vedle Německého domu. (Schillerův park před r. 1927 —– AMO, Okresní spořitelna a záložna Ostrava).
02 —– Spořitelna měla provést na vlastní náklady zahradnické a architektonické úpravy Schillerova parku, udržovat ho v dobrém stavu a také překlenout mlýnskou strouhu. Prostranství před budovou mělo být upraveno jako trávník lemovaný širokými chodníky, uprostřed byla plánována světelná fontána. (Výstavba spořitelny, 1928 —– AMO, Okresní spořitelna a záložna Ostrava) 01 02 18.
03 —– Již při výstavbě se počítalo s pozdějším možným rozšířením provozu, proto bylo vybudováno i boční křídlo, do kterého byla prozatímně umístěna městská knihovna. Poskytnutím zázemí knihovně spořitelna proklamovala „svoje všeužitečné poslání, sloužící ku vzdělání a kultuře všech vrstev obyvatelstva“. (Výstavba spořitelny, pohled od Německého domu, 1928 —– AMO, Okresní spořitelna a záložna Ostrava) … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2013/06/KROS-01-2013-web.pdf