Romana Rosová zahájí cyklus přednášek v novém sídle ostravského památkového ústavu

První přednáška ostravského pracoviště Národního památkového ústavu v novém působišti  vedle fifejdské nemocnice se koná  ve středu 20. ledna v 17 hodin. Památkářka Romana Rosová, která cyklus přednášek odstartuje,  nazvala svou přednášku „Potud národ svůj, pokud šetří svých památek.“ Dějiny a současnost památkové péče. Přednáška se bude zabývat dějinami, ale především současnou situací v památkové péči. Přednášející seznámí posluchače s počátky péče o památky nemovité i movité i s myšlenkovými proudy, které péči o památky ovlivňovaly od 19. století. Roku 1850 vznikla Centrální komise pro průzkum a uchování stavebních památek, čímž se zájem o památky posunul od dobrovolných spolků a vlasteneckých hnutí k památkové péči řízené státem. Počátek 20. století byl spojen s osobnostmi, které se zasloužily o vznik moderní památkové péče – Aloisem Rieglem a Maxem Dvořákem. Reorganizace Centrální komise roku 1911 pak znamenala její přeměnu ve skutečně odbornou instituci. Pozornost se zaměří i na situaci v památkové péči Československé republiky po roce 1918 i po roce 1945. Těžištěm přednášky pak bude současný stav památkové péče, organizace oboru a činnost jeho jednotlivých složek, především Národního památkového ústavu.

Odborníci ostravského pracoviště Národního památkového ústavu budou po celý letošní rok v novém působišti představovat veřejnosti nová témata a objevy z oblasti památkové péče. Přednášky se budou konat v zasedací místnosti ostravského Národního památkového ústavu (Odboje 1, Ostrava – Moravská Ostrava), vstup je zdarma.

romana