S Bezručem nejen o Ještěrovi

U příležitosti konání výstavy „Vážený Ještěre, drahý Petře Bezruči!“ proběhne v Ostravském muzeu  literární podvečer „S Bezručem nejen o Ještěrovi“, který se uskuteční v 17 hodin ve středu 19. června 2013 v přednáškovém sále Ostravského muzea. Hosty pořadu budou Martina Klézlová ze Slezského zemského muzea – Památníku Petra Bezruče v Opavě a Zdeněk Smolka z Ostravské univerzity. Básně Petra Bezruče zarecituje Jan Fišar a provázet bude Markéta Palowská. Akce se koná ve spolupráci se Slezským zemským muzeem – Památníkem Petra Bezruče.

Bezruč-liter-podvečer