Sborník Antisemitismus, holocaust a ostravští Židé

Nabízíme ke stažení sborník Antisemitismus,holocaust a ostravští Židé – sborník z II. ročníku středoškolské konference na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě. Konference s názvem „Antisemitismus,holocaust a ostravští Židé“ se uskutečnila v březnu 2007. Ve sborníku najdete zajímavé články, prameny a odkazy k tematice antisemitismu a holocaustu. Sborník připravilo občanské sdružení PANT, další materiály najdete na portálu http://www.moderni-dejiny.cz/
Obsah

1, nacistická čítanky „Dre Giftpilz“
2, geneze a průběh nacistické vyhlazovací politiky
3, životní příběh a pozůstalost uprchlíka z Treblinky Richarda Glazara
4, Treblinka
5, život a díle spisovatele a diplomata Viktora Fischla
6, stručné dějiny ostravských Židů
7, romská historie, tradice a osudy za II. světové války
8, popírači holocaustu – absolutní lháři
9, historie hnutí skinheads

židé v ostravě

 

pant logo