Slavnostní odhalení busty Emericha Gabzdyla z dílny ostravské sochařky Šárky Mikeskové

Národní divadlo moravskoslezské iniciovalo vznik pamětní busty významné osobnosti ostravského baletu – pana Emericha Gabzdyla. Na její slavnostní odhalení se mohou diváci těšit již 19. prosince v 18 hodin v Divadle Antonína Dvořáka. Busta bude vytvořena vynikající ostravskou sochařkou Šárkou Mikeskovou: „Použila jsem dva materiály. Sokl obstaral tmavý lipovský mramor z oblasti Jesenicka. Hlavu pak sklo. Čirý křišťál foukaný do formy. Následná povrchová úprava by měla dovršit symboliku obou zvolených materiálů,“ okomentovala výrobu busty Šárka Mikesková: „Nepracuji urputně s civilní podobou Emericha Gabzdyla, ale se symbolikou jeho životní práce a odkazu. Vnímám tuto polohu jako pravdivější,“ dodává.

Busta bude nainstalována ve foyeru Divadla Antonína Dvořáka, kde byly doposud umístěny tři busty významných osobností divadla. Ve vstupním vestibulu, rozšířeném o bývalé podloubí, jsou ve štukových rámech usazeny volutové konzoly a na nich busty prvního šéfa operního souboru z let 1919–1927 Emanuela Bastla od sochaře Jiřího Myszaka, druhého šéfa opery z let 1927–1943 a 1947–1948 Jaroslava Vogela od sochařky Marie Zlatníkové a prvního ředitele Národního divadla moravskoslezského z let 1919–1923 Václava Jiřikovského (1891–1942) od sochaře Rudolfa Svobody. Jedna volutová konzola je již dlouhá léta prázdná. Právě na toto místo bude umístěno dílo sochařky Šárky Mikeskové.
Pan Emerich Gabzdyl (1908–1993) je úzce spjat se slavnou érou ostravského baletu. V divadle s přestávkami působil od roku 1922 až do roku 1970, celkem 43 let! Nejprve jako tanečník, pak jako choreograf, baletní mistr a dlouholetý šéf souboru baletu. „Realizace pamětní busty pana Emericha Gabzdyla je součástí volného projektu Inspirativní paměť města, kterým Národní divadlo moravskoslezské iniciuje připomínání osobností zásadně spojených s historií Národního divadla moravskoslezského, které výrazně pomohly k formování kulturního a společenského života Ostravy,“ uvádí ředitel NDM Jiří Nekvasil.

Odhalení pamětní busty se koná v sobotu 19. prosince 2015 v 18.00 hodin ve foyeru Divadla Antonína Dvořáka.

Pamětní busta vznikla z iniciativy Národního divadla moravskoslezského díky podpoře Nadace LANDEK Ostrava a statutárního města Ostrava.

image