Slavnostní odhalení opravených soch Jogín a Sluneční brána a komentovaná prohlídka

Srdečně vás zveme na Slavnostní odhalení opravených soch Jogín a Sluneční brána a komentovanou prohlídku v úterý 2.10. v 18:00 v sadu Milady Horákové. Po celé léto opravovali sochaři Jan Šnéberger a Martin Kubica další dvě sochy z mezinárodních sympozií prostorových forem, a to Jogína sochaře Karla Nepraše a Sluneční bránu Barnyho von Sartory. Na slavnostním odhalení vám řekneme více nejen k opravě, ale i k sochám samotným. Opravu soch jsme realizovali díky finanční podpoře Statutárního města Ostravy, sochy proto pokřtíme spolu s náměstkyní primátora Kateřinou Šebestovou. Sraz v sadu Milady Horákové u sochy Jogín. Sad Milady Horákové je jedním ze zásadních veřejných prostranství ve městě. V sadu se nachází řada cenných soch, které ale byly většinou poškozené, posprejované, neodborně natřené a podobně. Od roku 2016 se výrazně zaměřujeme na propagaci těchto soch jak formou databáze soch, tak formou vycházek, naučných cedulí a podobně. Veřejnost jsme v roce 2016 zapojili do čištění dvou soch  v sadu Horákové, v roce 2017 do opravy 4 soch v sadu. V letošním roce jsme opravili další dvě sochy. Opravy realizujeme díky finanční podpoře Statutárního města Ostravy, sochy pro nás opravují restaurátoři a sochaři Tomáš Skalík, Jan Šnéberger a Martin Kubica.