Sochař Stanislav Kolíbal oslavuje devadesátiny velkou retrospektivní výstavou v Ostravě

Do ostravského Domu umění se po šesti letech vrací velkou retrospektivní výstavou sochař Stanislav Kolíbal. Jestliže předchozí Kolíbalova výstava v prostorách Domu umění představila výjimečnou kolekci kreseb z umělcových ostravských začátků a také přehled jeho ilustrátorského díla, tentokrát zaplní celý výstavní prostor přehled jeho práce od poloviny 50. let do současnosti. Vernisáž výstavy se koná 24. září v 17:00, výstava potrvá do 3. ledna 2016.

Titul výstavy zní Socha a kresby, a dokládá tak hlavní Kolíbalovy výtvarné aktivity, ale zdaleka nevystihuje rozsah a smysl toho, kam umělec ve svém výjimečném novátorství práce s prostorem a kresbou došel. Ostravská výstava je poctou mimořádnému umělci, rodákovi z nedaleké Orlové, který přímo s Ostravou spojil svůj život mezi léty 1938 až 1945. Je návratem do rodného kraje a do Ostravy, jejímž je čestným občanem, a také připomínkou Kolíbalových devadesátých narozenin, které umělec oslaví v průběhu výstavy. Každá Kolíbalova výstava je svým způsobem mimořádnou událostí. Umělec je koncipuje přímo pro daný prostor, a je tomu tak i v Domě umění. Expozice pak vedle klíčových autorových prací přinese i díla méně známá či málo vystavovaná. Výstavu doprovází autorský katalog s přehledem díla, který do trilogie doplní dva předchozí Kolíbalovy ostravské katalogy.
Text: Martin Dostál, kurátor výstavy

image