Stanislava Schupplerová | Divadelní prkna v Lese – archiv bulletinu 1/2018

Za svou více než čtyřletou existenci se Les stal místem, kam se chodí nejen posedět, ale také za kulturou – na autorská čtení, koncerty nebo divadlo. Ve sklepních prostorách se ukrývá tzv. podzemní scéna, jež svým nevelkým pódiem přímo vybízí k autorským hrám psaným tomuto prostoru na tělo, nebo ke scénickým čtením. Obojí se v Lese děje a obojí si zde našlo také své diváky. Majitel, herec Přemysl Bureš, přivedl do Lesa vynikajícího ostravského dramaturga a dramatika Tomáše Vůjtka, jehož hry jsou zde pravidelně uváděny už několik divadelních sezón. Divadelní scéna se zde zrodila s uvedením hry o hvězdách prvorepublikového filmu, jež byly po válce obviněny ze spolupráce s nacisty a mnohými Čechy zatraceny. Spolu je hrou „nejen o tom, že Baarová má oči mandlové a Mandlová má oči barové, ale i o těch, kdo je milovali a nenáviděli. Hra o Češích. Hra o nás?“ Válečné i poválečné mezilidské vztahy, zlo, které vyplouvalo na povrch a týkalo se bez výjimek Čechů i Němců, Vůjtek zpracovává také na prknech Komorní scény Aréna, ovšem v Lese nechává ve hře Spolu promlouvat jen dva ženské hlasy. Jejich osamocenost a citace pasáží ze záznamů z výslechů působí na sklepní alternativní scéně možná ještě mrazivěji, než kdyby se ozývaly z „bezpečí“ klasického divadla. Hlavních rolí se ujaly ostravské herečky – Zuzana Truplová a Pavla Gajdošíková –, byť rozhodně nejsou ve věku životem utahaných žen, zvládají odehrát celé představení s energií, ale i pokorou, kterou jejich postavy vyžadují. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2018/03/kros_20.pdf