Studentky Fakulty umění vystavují U Pecivála

V restauraci U Pecivála na Stodolní ulici v centru Ostravy můžete zhlédnout výstavu tří studentek ateliéru Fotografie Petry Damaškové, Lenky Glisníkové a Markéty Zimové, která se koná od 28. 11. do 19. 12. 2013.Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 28. 11. 2013 v 18 hodin.

„Každá z vystavujících autorek reprezentuje jeden ročník bakalářského studia tvůrčí fotografie na fakultě umění Ostravské univerzity. Všechny tři svými fotografiemi vypovídají o svém nejbližším okolí a hlavně o svém základním a určujícím intimním vztahu, ať už vztahu k sobě samé, vztahu ke své nejbližší, toho času vzdálené rodině, či o hledání vztahu nového, který dosavadní pokrevní svazky přesahuje. Fotografie reprezentují celou škálu mezi experimentální hrou a zprostředkováním hluboké osobní zkušenosti, reprezentující bytostnou potřebu lásky.“
Michal Kalhous

„Tvorbu těchto tří mladých fotografek spojují tři slova: identita – intimita – introspekce. Autorky směřují dovnitř, do sebe, aby se dozvěděly, kým vlastně jsou. Obnažují se před námi, poodhalují nám své soukromí a hledají odpovědi na otázku: kdo jsem? Zviditelňují svůj vnitřní obsah vnějšímu světu, činí jej dostupným. Otázkou je, zda někdy není v jistých momentech dostupný až příliš..
Bude jistě zajímavé dále sledovat pohyb autorek jejich vnitřním světem. Na cestě tímto labyrintem však hrozí každou chvíli ztráta orientace, která z přehledného labyrintu činí bludiště.
V nestřeženém okamžiku se pak může to vnitřní (ve smyslu duchovní) opět transformovat na vnější (tedy povrchní
a jednoznačné)… A pak je tady ještě jedno slovo, jímž lze charakterizovat tvorbu těchto tří autorek: hravost pramenící
z aktivity, bez níž jsme v labyrintu ztraceni, protože stagnace jde proti smyslu tohoto prostoru.“

Terezie Foldynová

image