Terénní přednáška Martina Jemelky a křest bulletinu Krásná Ostrava

Srdečně vás zveme na terénní přednášku historika Martina Jemelky a křest bulletinu Krásná Ostrava. Akce se uskuteční 23. 6. v 18.00, sraz bude u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie v Radvanicích (zastávka trolejbusu č. 101 U Švasty).

Ferdinand Peroutka označil rok 1920 nejtemnějším časem meziválečného Československa. Národní revoluce Čechů a Slováků plynule přešla do revoluce sociální, jejímiž projevy bylo enormní stávkové hnutí, rozpad sociální demokracie a vznik KSČ. Na Ostravsku se po doznění plebiscitních bouří k sociální revoluci připojila i revoluce náboženská, související s ustavením Církve československé (8. 1. 1920) a její vůbec první náboženské obce v Radvanicích ve Slezsku (15. 1. 1920). Do centra poválečné náboženské revoluce na severovýchodní Moravě a v českém Slezsku se vypravíme společně s Martinem Jemelkou, historikem českého dělnictva a moderních náboženských dějin. Cílem budou kostely církví římskokatolické a československé a „spiritistická kolonie“ v Radvanicích.