Tereza Pintérová: Primátor se poprvé sešel s majitelem Ostravice-Textilie. Zdroj: MS Deník, 12.1.2014

Magistrát města Ostravy v uplynulých dnech předal stavebnímu úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz znalecký posudek stavu bývalého módního domu Ostravica-Textilia. Statici doporučují, aby vlastník provedl zabezpečovací práce na památkově chráněném objektu.

„Z posudku vyplývá, že nehrozí okamžité zřícení žádné konstrukce objektu. Pracovníci našeho stavebního úřadu ve čtvrtek provedli kontrolní prohlídku památkově chráněného objektu a zjistili, že vlastník domu již zahájil odstraňování závad zjištěných a uváděných ve znaleckém posudku,“ přiblížila mluvčí úřadu centrálního obvodu Jana Pondělíčková.

Dodala, že k odstranění závad v domě, který není památkově chráněn, byl vlastník úřadem vyzván.

Nikos Boboras, jehož společnost RME Czech objekt v minulém roce koupila, se účastnil nejen kontroly Ostravice společně s pracovníky stavebního úřadu městského centrálního obvodu, ale sešel se i s ostravským primátorem Tomášem Macurou.

„Na svém prvním setkání se pan primátor osobně seznámil s majitelem komplexu tří budov a shodili se, že chtějí ve věci záchrany Ostravice společně postupovat. Specifický návrh řešení však doposud nepadl,“ přiblížila mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská průběh čtvrteční schůzky. Vlastník objektu by měl stavební úřad Moravské Ostravy a Přívozu v průběhu února informovat o postupu prací a předat harmonogram dalších plánovaných prací. (pin)

Zdroj: http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/primator-se-poprve-sesel-s-majitelem-ostravice-textilie-20150112.html