Tip na oživení centra od Markéty Vlkové- „domácí úkol“ pro iniciativu Ostrava je v centru

Pár bodů k centru města z laického pohledu.

1 Vědecká knihovna v nejbližší možné blízkosti Masarykova náměstí.

2 Veřejné sportoviště.
(multifunkční hrací prostor, příkladem mne napadá místo parkoviště mezi Masaryk. nám. a Divadlem loutek)

3 Již jen kvalitní novostavby/rekonstrukce.
(přizvěte odborníky, kvalitní architekty, vypište soutěže – investujte do toho. zároveň ctění toho, co tady už máme – zrekonstrujte Ostravici! A namísto skeletu naproti Domu kultury si umím představit tolik postrádaný parking house.)

4 Investice do umění ve veřejném prostoru.
(např. vsazení soch současných sochařů; propojení architektury s uměním) -> umění vytváří originální prostor, se kterým se lidé mohou ztotožnit, které jim bude připadat nenahraditelné a to jejich.

5 Rekultivace zanedbaných míst.
(kašny v centru; prázdné nevzhledné plochy – např. louka se sochou a škaredým chodníčkem naproti domu Elektra; proluky mezi domy – např. plocha se snad provizorními budkami (palačinky, trafika) mezi červeným kostelem a Masaryk. náměstím)

Velmi se mi líbí také myšlenka přeměny těch kvant kancelářských prostor na byty, která byla vyslovena na besedě a za kterou pan primátor orodoval.

Hezký den,

Markéta Vlková
studentka Dějin umění na FF UP

IMG_1089-0.JPG