Tisková zpráva petičního výboru Ostravica-Textilia ze dne 11. 4. 2012

Před dvěma měsíci byla spuštěna Petice za zachování tří ostravských historických budov, které tvoří celek zvaný Ostravica-Textilia, která má k dnešnímu dni 5668 signatářů.

Petiční akce je výsledkem občanské nespokojenosti se stavem historických památek, které tvoří neodmyslitelnou součást Ostravy. Jejich chátrání a postupný zánik, ke kterému již několik let míří, vnímáme jako velmi negativní zásah do městské památkové zóny Moravské Ostravy.

 

Proto přijímáme kladně postup radních městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a naopak s nelibosti „vstřícný“ postup vedení Statutárního města Ostravy vůči nezodpovědnému devoleperovi, který za dva roky dovedl svůj majetek do téměř totální zkázy.

 

„Místo toho, aby představitelé Statutárního města Ostrava chránili kulturní památky a uložili vlastníkovi pokutu za porušování zákona, tak hodlají odebrat změnou statutu městským obvodům jejich pravomoce, a to zcela evidentně za účelem prosazování zájmů developerů“, shrnuje události posledních týdnů Lukáš Černohorský, tiskový mluvčí petičního výboru.

 

V návaznosti na uveřejnění hrozeb developera, který požaduje náhradu škody v důsledku odstoupení od smlouvy o koupi nemovitostí na nám. Dr. Beneše, si petiční výbor nechal vypracovat právní stanovisko[1] advokátní kanceláře Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři. Z něho vyplývá, že „nároky společnosti AMÁDEUS REAL a.s. na náhradu škody jsou zcela neopodstatněné.“ Jakékoliv informace města o škodách, které jemu hrozí v důsledku jednání městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, považujeme za zcela zavádějící a spekulativní.

 

Petiční výbor získal podle zákona o svobodném přístupu k informacím dokumenty[2], ze kterých lze jasně vyvodit nepřipravenost společnosti AMÁDEUS REAL a.s. splnit povinnosti plynoucí z Kupní smlouvy, konkr. podat řádnou žádost o vydání územního rozhodnutí a podat řádnou žádost o vydání stavebního povolení. O této skutečnosti AMÁDEUS REAL a.s. pravidelně informoval zástupce města (21. 5. 2010 a 12. 1. 2012) s požadavkem na změnu termínů definovaných v Kupní smlouvě, a to zcela evidentně s cílem odvrátit uplatnění smluvní pokuty ve výši 1 mil. Kč hrozící za nesplnění sjednaných povinností. Statutární město však tyto smluvní pokuty navzdory porušení povinností developerem dosud nevymáhalo. Následné odstoupení od Kupní smlouvy ze strany AMÁDEUS REAL a.s. je dle našeho názoru zcela účelové a spíše jde o snahu developera zbavit se z dnešního pohledu nevýhodného závazku stavby zamýšleného obchodního a bytového centra, a to vzhledem ke konkurenční Nové Karolině a jiným konkurenčním avšak prázdným či poloprázdným bytovým komplexům jako Ostravská brána, Améba či Atrium, které jsou v centru města.

 

Požadujeme po zástupcích Statutárního města Ostrava, aby z důvodu právní jistoty odstoupili od Kupní smlouvy se společností AMÁDEUS REAL a.s. ze dne 29. 5. 2009, a to pro neplnění smluvně převzatých povinností.

 

Je naprosto evidentní, že AMÁDEUS REAL a.s. zjevně porušuje zákonnou povinnost vlastníka starat se o kulturní památky a současný nedobrý stav je výsledkem jeho nezájmu o historické hodnoty a jejich zachování. „AMÁDEUS REAL a.s. neplní podmínky Kupní smlouvy na prodej pozemků, neplní povinnosti vlastníka starat se o kulturní památky a město mu to beztrestně umožňuje. Tato situace není dlouhodobě udržitelná, zákon musí platit pro všechny a na vstřícnost není prostor,“ poznamenává k situaci Ondřej Polanský, člen petičního výboru.

 

V MF Dnes 10. 4. 2012 tisková mluvčí Magistrátu města Ostrava Andrea Vojkovská říká, že „magistrát města využil všech prostředků k zabránění dalšího zhoršování stavu kulturních památek,“ a dále v článku „Ostravica se bortí. I kvůli městu“, že „kdyby se vlastník o památku nestaral, město by podle mluvčí přijalo opatření stanovená zákonem.“ Stav objektů a zejména účelový postoj představitelů Statutárního města Ostrava tomu neodpovídá. „Myslím si, že se majitel evidentní o kulturní památky ve svém majetku nestará,“ dodal na závěr Černohorský.

 

Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem a zejména vzhledem ke zcela nezodpovědnému postoji a postupu představitelů Statutárního města Ostrava:

  • žádáme, aby byly jak ze strany Statutárního města Ostrava, tak ze strany společnosti AMÁDEUS REAL a.s. učiněny kroky vedoucí k záchraně výše uvedených kulturních památek a historických objektů.
  • vyzýváme k odstoupení hlavního architekta Cyrila Vltavského ze své funkce. Dohled nad dodržováním památkového zákona na území města Ostravy má Útvar hlavního architekta v rámci přenesené působnosti vykonávání státní správy. S nelibostí dlouhodobě sledujeme degradaci urbanisticko-architektonického prostředí a historických památek na základě rozhodnutí Útvar hlavního architekta, resp. jednotlivých jeho oddělení. Nesouhlasíme s tím a požadujeme novou koncepci, která za současného vedení Útvaru hlavního architekta není možná.
  • doporučujeme odstoupení primátora Petra Kajnara ze své funkce. Primátor Petr Kajnar dlouhodobě obhajuje zájmy developera, které vedly k totální devastaci pro Ostravu významných kulturních památek. V reportáži České televize 21. 1. 2012 navíc tvrdil, že „odpovědnost města za stav Ostravice je zhruba taková jako za válku v Afghánistánu.“ S tímto zásadně nesouhlasíme a město má zcela nepochybně nástroje k ochraně kulturních památek. Tyto však zcela účelově nevyužívá a dosud neudělilo developerovi žádnou pokutu. Již v minulosti primátor Petr Kajnar ujišťoval o výhodnosti smlouvy na prodej pozemků např. na Karolině a později obhajoval špatné smlouvy tím, že se developer „ve smlouvách zavázal, spíše však v rovině morální. Je totiž fakt, že v tom není žádný závazek, který bychom mohli (…) vymáhat.“ Primátor Kajnar tak hájí zájmy developerů na úkor občanů města Ostravy a v případě Ostravice-Textilie na úkor ochrany kulturního dědictví Ostravy.

Za petiční výbor

Lukáš Černohorský, tiskový mluvčí

info@ostravica-textilia.cz

 


[1] Právní posouzení odstoupení od kupní smlouvy – OSTRAVICA

http://www.ostravica-textilia.cz/index.php?petice=reakce&detail=29

 

[2] Dopisy směřované městu týkajících se nemovitostí na nám. Dr. E. Beneše

http://www.ostravica-textilia.cz/index.php?petice=reakce&detail=28

 

[3] Kupní smlouva a smlouva o předkupním právu uzavřené mezi Statutárním městem Ostravou a Amádeus real, a.s. ze dne 29.5.2009

http://www.ostravica-textilia.cz/index.php?petice=reakce&detail=25

 

zdroj:  http://ostravica-textilia.cz/index.php?petice=tiskovezpravy&detail=6