Tisková zpráva petičního výboru Ostravica-Textilia ze dne 23. 10. 2012

Tisková zpráva Petičního výboru za zachování tří ostravských historických budov, které tvoří celek zvaný Ostravica-Textilia ze dne 23. 10. 2012.

 

V souvislosti s vývojem událostí kolem módního domu Ostravica-Textilia a pozemků na náměstí Dr. Ed. Beneše a výsledku jednání ze srpna a září letošního roku mezi představiteli města Ostravy a zástupci společnosti AMÁDEUS REAL a.s.[1, 2], vyzývá Petiční výbor město Ostravu k rozhodnému postupu.

 

Petiční výbor trvá na stanovisku[3], že jednostranným odstoupením společnosti AMÁDEUS REAL a.s. od kupní smlouvy ze dne 29. 5. 2009 došlo k jejímu zrušení[4]. Celou dosud zaplacenou částku za pozemky musí město Ostrava vrátit odstupující straně (aktuálně 54 mil. Kč), a pozemky zůstanou ve vlastnictví města. Petiční výbor v souladu s požadavky ukotvenými v petiční výzvě[5] žádá, aby z těchto financí město nejprve opravilo památkově chráněné budovy módního domu, které současný majitel nechal účelově zchátrat.

V souvislosti s tím také upozorňujeme zastupitele města Ostravy, že v době platnosti kupní smlouvy došlo ze strany AMÁDEUS REAL a.s. k nedodržení závazků vyplývající z kupní smlouvy, a město dodnes nevyužilo možnosti smluvních sankcí, které aktuálně dosahují 2 mil. Kč[6].

Na osobních jednáních představitelů města a společnosti AMÁDEUS REAL a.s. ze srpna a září letošního roku byla představena možnost řešení problému možnou spoluprací na dalších projektech.[1, 2] Pro petiční výbor je zcela nepřijatelné, aby město Ostrava nadále jakkoliv spolupracovalo s partnerem, který Ostravu a její občany takto zjevně poškozuje. Téměř stejný přistup včetně obdobně formulovaných výhružek[7] uplatňuje AMÁDEUS REAL a.s. také vůči městu Plzeň v tzv. kauze OC Corso[8], nebo ve sporu společnosti AMÁDEUS REAL a.s. versus Ministerstvo průmyslu a obchodu[9].

Žádáme dále, aby město Ostrava od společnosti AMÁDEUS REAL a.s. požadovalo informace o tom, jakým způsobem naplňuje požadavky památkového zákona, a jak konkrétně provádí ochranu historických budov.

V případě zájmu města Ostravy o koupi historických budov módního domu Ostravica-Textilia doporučujeme stejný princip, který deklarovala společnost AMÁDEUS REAL a.s. ve svém dopise městu ze dne 12. 1. 2012. Město Ostrava by tak mohlo budovy koupit „za cenu určenou znalcem navýšenou o případný bonus ve výši 10–15 % z odhadnuté ceny nemovitosti.“.[10]

Petiční výzva za zachování tří ostravských historických budov, které tvoří celek zvaný Ostravica-Textilia má k dnešnímu dni přes 6 tis. signatářů. Petiční výbor i nadále trvá na dalších svých požadavcích formulovaných v tiskové zprávě z 11.4. 2012[3].

 


[1] Zápis z jednání 2. 8. 2012

http://ostravica-textilia.cz/index.php?petice=reakce&detail=35

[2] Zápis z jednání 11. 9. 2012

http://ostravica-textilia.cz/index.php?petice=reakce&detail=36

[3] Tisková zpráva petičního výboru ze dne 11. 4. 2012

http://ostravica-textilia.cz/index.php?petice=tiskovezpravy&detail=6

[4] Právní posouzení odstoupení od kupní smlouvy – OSTRAVICA

http://www.ostravica-textilia.cz/index.php?petice=reakce&detail=29

[5] Petiční výzva

http://ostravica-textilia.cz/index.php?ostravica=vyzva

[6] Kupní smlouva a smlouva o předkupním právu uzavřené mezi Statutárním městem Ostravou a Amádeus real, a.s. ze dne 29.5.2009

http://www.ostravica-textilia.cz/index.php?petice=reakce&detail=25

[7] „Občané také dosud neslyšeli, že i kdyby referendum dopadlo proti stavbě nových budov a vznikla byt tam zeleň, tak je utopie, že by mělo město páky na to, aby donutilo soukromé vlastníky k tomu, aby tam vybudovali park. Došlo by pouze k zakonzervování současného stavu,“ uvedl Petřík. Na místě by tak zůstala jen plocha po zbouraném domě kultury a Amádeus by požadoval také investice do jeho demolici. Celkem už jsme do místa investovali hodně přes 300 milionů Kč, dodal.

http://www.archiweb.cz/news.php?type&action=show&id=12373

porovnání:

Současně pan Klán upozornil na skutečnost, že do projektu OC Ostravica investoval prostředky i zahraniční investor a že i vzhledem k jeho povinnostem spor řádně okomentovat v jeho finančních výkazech je nutné, aby se jednání rychle posunuly kupředu, resp. v případě nedohody aby došlo k uplatnění náhrady škody. Připomněl přitom, že jen tzv. skutečná škoda odpovídající dosud vynaloženým nákladům a výdajům AR do projektu OC Ostravica dosahuje téměř 300 mil. Kč…

http://ostravica-textilia.cz/index.php?petice=reakce&detail=36

[8] Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní s obchodní společností AMÁDEUS PLZEŇ, a.s., (…) v rámci stavby multifunkčního centra CORSO AMERICKÁ.

https://usneseni.plzen.eu/index.php?page=podklady_dlgdetail&id=44927

Příloha č.1 (žádosti spol. Amádeus)

https://usneseni.plzen.eu/bin_soubor.php?id=267305&t=p

Příloha č.2 (doplnění žádosti)

https://usneseni.plzen.eu/bin_soubor.php?id=267306&t=p

[9] Stát přišel o 130 miliónů při pokusu o privatizaci zkušebních ústavů

http://www.novinky.cz/ekonomika/277170-stat-prisel-o-130-milionu-pri-pokusu-o-privatizaci-zkusebnich-ustavu.html

[10] Společnost AMADEUS REÁL, a.s. na základě předchozích zkušeností s výstavbou mnoha obchodních center důvodně předpokládala, že se se všemi stavbou Objektu dotčenými osobami dohodne na odkupu jejich nemovitostí, za cenu určenou znalcem navýšenou o případný bonus ve výši 10–15 % z odhadnuté ceny nemovitosti. Ve 100% případů se tento přístup společnosti AMADEUS REÁL, a.s. vyplatil a vždy se podařilo nemovitosti potřebné pro realizaci projektů vykoupit. Problém s odkupem nemovitostí však nastal pouze v tomto jediném případě, kdy paní Hautová požaduje po společnosti AMADEUS REÁL, as. za prodej nemovitostí uhrazení částky, která je několikanásobkem ceny obvyklé.

http://ostravica-textilia.cz/stahuj/amadeus-dopis-mestu25-1-2012.pdf (s. 3)

 

zdroj: http://ostravica-textilia.cz/index.php?petice=tiskovezpravy&detail=7