Tomáš Knoflíček | Na dvakrát splněná mise. V Ostravě vznikl Památník válečným veteránům. – archiv bulletnu 3/2022

Od 1. července má Ostrava oficiálně nový památník. Původně se počítalo s jeho slavnostním odhalením již na podzim loňského roku u příležitosti Dne válečných veteránů, kterým je věnován. I když se tak ale z technických důvodů nestalo, v kontextu celé geneze památníku to představovalo spíše drobnou lapálii. Jeho realizaci totiž v minulosti ohrožovaly mnohem závažnější problémy a nebýt zarputilosti a současně pokory faktického iniciátora projektu plukovníka Jaroslava Hrabce a akceschopnosti a otevřenosti vedení města, které bylo zároveň ochotné vzít na sebe míru rizika vyplývající z non-konformního řešení památníku, zůstalo by – tak jako v Ostravě tolikrát – jen u slov a plánů. Připomeňme si proto některé z těchto mezních okamžiků a současně se pokusme nastínit i důvody, proč přijetí současné podoby památníku většinovou veřejností bude nejspíš během na dlouhou trať. Píše se rok 2018 a v Ostravě vrcholí debata o budoucí podobě parku Čs. letců. Hojně skloňován je vní i sovětský bitevník Il-10, který místu vévodil do roku 1994. Protože ale čtyři roky nato skončil ve francouzské soukromé sbírce, jeví se jeho návrat, podporovaný zjevně významnou částí ostravské veřejnosti, jako nereálný. A protože selhávají i plány nahradit jej jiným exemplářem letadla, přichází municipalita s nápadem vypsání soutěže na zcela nový památník. Tehdy se o něm stále uvažuje především jako o „pomníku s motivem letectví“, zároveň se tu ale poprvé, byť trochu v druhém plánu, uplatňuje i dedikace válečným veteránům, která posléze – zejména díky požadavkům Armády ČR – zcela převáží. Domnívám se, že právě tato změna, jakkoli opodstatněná a armádou vyargumentovaná, zasela do myslí řady pamětníků pocit arbitrárnosti (při němž pomíjejí, že původní pomník vznikl na základě ještě arbitrárnější volby). Staré řešení tak budou porovnávat a nadále nejspíš preferovat nad novým nejen proto, že je snáze uchopitelné ve své ilustrativnosti, ale i z čiré nostalgie a prostého faktu, že odstraněný památník zkrátka vždy snáze naplňuje představu ideálu než ten, jenž je fyzicky přítomný. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS39-online.pdf