TZ: NOVÝ PŘÍBĚH JATEK ZAČÍNÁ. MĚSÍC OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PŘEDSTAVUJE ZREKONSTRUOVANÁ JATKA VEŘEJNOSTI, 25.4.2022

Po dokončení prostor městské galerie současného umění PLATO, které vznikly přestavbou někdejších městských jatek, se celý objekt  dne 16. 5. otevřel všem zájemcům.

Nový příběh jatek začíná. Měsíc otevřených dveří představuje zrekonstruovaná jatka veřejnosti

Stalo se tak v rámci čtyřtýdenního „Měsíce otevřených dveří“, který nabízí pestrý program nejrůznějších tematických akcí.

Po celou dobu trvání „Měsíce otevřených dveří“, si návštěvníci mohou prohlédnout zrekonstruovaná jatka, kde se při této příležitosti konají dvě výstavy, pořádané statutárním městem Ostrava.

První, s názvem „Reaktivace: městská jatka a jejich okolí“ přibližuje kromě historie objektu i budoucí projekty, plánované městem v horizontu několika let. Prostřednictvím druhé výstavy „Moving Architecture“ se pak seznámíme s Robertem Konieczným a jeho ateliérem KWK PROMES, tedy autorem výsledné podoby celé stavby.

Zájemci si budou moci objekt jatek mimořádně prohlédnout ještě v době konání multižánrového festivalu Colours of Ostrava, tedy od 13. 7. do 16. 7.

Vstupné na všechny akce je bezplatné. Z důvodu vytíženosti však bude nutná rezervace. Bližší informace o programu jsou dostupné na stránkách PLATO Ostrava, kde si lze také zarezervovat místo na konkrétní akci: https://plato-ostrava.cz/cs/Program/2022/05/Tyden-Otevrenych-Dveri-V-Jatkach

Zajímají Vás bližší informace o stavbě samotné a její rekonstrukci? Najdete je na: https://fajnova.cz/projekt/revitalizace-historicke-budovy-jatek/.

Související dění můžete sledovat také na oficiálním facebookovém profilu Ostravy a to zde: Nový příběh jatek. Měsíc otevřených dveří. | Facebook


Rádi byste si připomenuli dění okolo městských jatek v toku času? Chcete se podívat, jak finišoval celý proces před dokončením rekonstrukce? Pak vám přinášíme několik odkazů na starší tematické články:

Rekonstruovaná městská jatka si již od poloviny května budete moci prohlédnout — Ostrava

Někdejší jatka se mění v galerii současného umění — Ostrava

Historickou perlu bývalých městských jatek obklopí zeleň — Ostrava

Městská jatka se promění v galerii moderního umění — Ostrava

Jatka dokončí polský architekt — Ostrava

https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/rekonstruovana-mestska-jatka-si-jiz-od-poloviny-kvetna-budete-moci-prohlednout