U polikliniky FNO vznikne památník, jeho podobu určí výtvarná soutěž

Město Ostrava vyhlašuje výtvarnou soutěž na podobu památníku, který uctí oběti prosincové tragédie ve Fakultní nemocnici Ostrava. Jejím cílem je vytvoření návrhu památníku včetně jeho přesného umístění ve veřejném prostoru před poliklinikou. Projekt iniciovali a společně připravují město Ostrava a Fakultní nemocnice. Podílí se na něm také městský ateliér MAPPA, který soutěž organizuje, a Ostravská univerzita.

„Chceme, aby se umělecké dílo nadčasové povahy stalo plnohodnotnou součástí polikliniky, aby obsáhlo váhu tragické události a vzpomínku na oběti. Vítězný návrh ale musí splnit také požadované technické parametry. Autoři musí brát zřetel na velký počet pěších, kteří se v lokalitě pohybují a zohlednit by měli také přítomnost stávajícího uměleckého objektu „Slunce“ od Vladislava Gajdy. Dílo může mít jakoukoliv formu, ovšem použitý materiál musí odpovídat užití v exteriéru a ve veřejném prostoru,“ řekla náměstkyně Zuzana Bajgarová.

K účasti v jednokolové – kombinované soutěži budou přímo vyzváni tři vytipovaní výtvarníci – Jan Šnéberger, Matěj Frank a Pavla Voborník Kačírková. Přihlásit se do ní mohou také další zájemci včetně studentů. Možnost jejich zapojení si přáli iniciátoři projektu – město a FNO, podmínkou je ale odevzdání portfolia svých prací nejpozději do 12. března. Porotci posoudí jejich kvalitu a z přihlášených vyberou další tři účastníky soutěže. Porota bude posuzovat dohromady šest návrhů, termín pro jejich odevzdání je do 14. května. Vítěz bude pověřen realizací díla, jehož konečná cena bude maximálně 1,8 milionu korun. Hotovo by mělo být nejpozději do 30. listopadu letošního roku, aby mohlo být odhaleno k 1. výročí tragické události. Příspěvek na realizaci díla poskytne město Ostrava a Fakultní nemocnice Ostrava, podíl přislíbil také Moravskoslezský kraj.

„Vedení Fakultní nemocnice Ostrava se na vybudování památníku, který by hrůzný čin připomínal, shodlo krátce po tragédii. Věřím, že vítězný návrh bude událost, která ovlivnila životy mnoha desítek lidí, připomínat citlivým zpracováním. Tímto místem prochází každý den nejen pacienti, ale i značná část našich zaměstnanců,“ doplnila Zuzana Čermáková, náměstkyně ředitele pro léčebnou péči Fakultní nemocnice Ostrava.

Rada města schválila nejen vyhlášení soutěže, ale také složení poroty. V ní zasedne jedenáct členů, přizváni budou dva odborníci. Poprvé se porotci sejdou 16. března a vyberou z doručených portfolií tři zájemce o účast v soutěži, kteří následně odevzdají svůj návrh.

„Velmi oceňuji to, jak členové poroty k tomuto závažnému tématu přistoupili, jejich rychlost i profesionalitu, a jsem přesvědčen, že výsledkem je velmi kvalitní zadání, které potvrdila také Česká komora architektů tím, že soutěži udělila záštitu,“ uvedl ředitel ateliéru MAPPA Ondřej Vysloužil.

V porotě zasednou děkan Fakulty umění Ostravské univerzity František Kowolowski, ředitel Centra regionálních studií Filozofické fakulty Ostravské univerzity Jakub Ivánek, Tomáš Knoflíček z katedry teorie a dějin umění Fakulty umění Ostravské univerzity, Petra Vlachynská z Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci, ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury Ondřej Vysloužil, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslav Kania a mluvčí Fakultní nemocnice Petra Petlachová. Náhradníky budou náměstkyně primátora města Ostravy Zuzana Bajgarová, marketérka Fakultní nemocnice Hana Maiwaelderová, ředitel Střední umělecké školy Ostrava a šéfkurátor Galerie Dole Martin Mikolášek a architekt Václav Filandr. Přizvanými odborníky jsou architekt Ondřej Turoň a vedoucí stavebního úřadu městského obvodu Poruba Eva Pospěchová.