Umělecká knihvazačka Eliška Čabalová slavila úspěch v prestižní mezinárodní soutěži

V mezinárodní soutěži umělecké knižní vazby „Designer Bookbinders International Bookbinding Competition 2013“, organizované organizací Designer Bookbinders a Bodleian Libraries v Oxfordu se umělecká knihvazačka Eliška Čabalová, vedoucí ateliéru obalového a knižního designu Fakulty umění Ostravské univerzity, umístila mezi dvaceti pěti vítězi – nejlepšími knihvazači světa za rok 2013 .

Vítězná díla budou v letech 2013 a 2014 putovat po celém světě jako výstava, v České republice bude možné tato díla zhlédnout od 28. února do 6. dubna 2014 v  Západočeském muzeu v Plzni.

Více o soutěži najdete zde: http://www.designerbookbinders.org.uk/competitions/dbibc/2013/international_competition2.html

book