V centru Ostravy vznikají extenzivní záhony

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz buduje v centru Ostravy extenzivní záhony. Po vybudování travnatých pásů na ulici Mlýnské obvod 25. června dokončil první pás extenzivního záhonu na Sokolské třídě u křižovatky s ul. Českobratrskou.  Projekt připravila zahradní architektka Magda Cigánková. Stavba je díky vynuceným přeložkám sítí etapizována a bude dokončena v druhé polovině července.  Plnou krásu záhonů si lidé budou moci užít v příštím roce. Skladba bylin je koncipována  tak, že kvetoucí a barevné květy bude možno obdivovat po celé vegetační období. 

Zdroj: TZ MO MOaP

Záhon