V Ostravě budou uděleny malířské „Oskary“

V úterý 3. prosince 2013 se koná v ostravském Domě umění slavnostní vernisáž a ocenění vítězných školních malířských prací zaslaných do soutěže OSKAR OSTRAVA 2013.  Organizátorkou soutěžního bienále je Střední umělecká škola, Ostrava a toto klání je určeno žákům středních odborných škol s uměleckých či výtvarným zaměřením. Název „OSKAR OSTRAVA 2013“ ovšem nenavazuje na slavnější hollywoodské filmové klání. Má být připomínkou toho, že i Ostrava je spojena s tvorbou umělců těch nejzvučnějších jmen. Které z českých měst s výjimkou Prahy a Ostravy se může chlubit tím, že si ho za svůj námět vybral jeden z nejslavnějších světových malířů 20. století – Oskar Kokoschka? Soutěž má ovšem i upozornit na výrazné umělecké talenty, možné následovníky Oskara Kokoschky, působící napříč Evropou. Proto je přehlídka od počátku koncipována jako mezinárodní.
„Už dlouho jsme cítili, že mladí autoři, kteří působí na středních uměleckých školách u nás i v zahraničí, zůstávají neprávem stranou zájmu veřejnosti. Proto jsme vymysleli tuto soutěž.“ říká jeden z organizátorů Aleš Hudeček, vedoucí pedagog ateliéru užité a umělecké malby ve Střední umělecké škole, Ostrava a zároveň i uznávaný malíř. „Myslíme si, že Oskar Kokoschka může být pro začínající autory velkým vzorem“ dodává druhý z organizátorů, rovněž pedagog a aktivní umělec Jiří Martuška.

V silné konkurenci 16 škol z České republiky, Polska, Bulharska a Ukrajiny vybrala odborná komise, jejímiž členy byli např. děkan Fakulty umění Ostravské univerzity doc. Zbyněk Janáček, ředitel Galerie výtarného umění v Ostravě Mgr. Jiří Jůza, PhD. , či uznávaný specialista na současné umění, kurátor a pedagog Akademie výtvarného umění v Praze Mgr. Petr Vaňous nebo také výrazná osobnost současného českého umění doc. Jiří Surůvka, ve čtyřech vyhlášených katagoriích (zátiší, figura, krajina, volné téma) vítěze z řad žáků Střední umělecko-průmyslové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově, Zespółu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiegoz polské Lodze a také studentka z pořadatelské Střední umělecké školy v Ostravě. Všechny vítězné práce budou vystaveny v ostravském Domě umění od 3. 12. 2013.  Další zaslané práce pak budou vystaveny v prostorách Střední umělecké školy, Ostrava.

Soutěž zorganizovala a vyhlásila Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, kterou finančně podpořili Moravskoslezský kraj a Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Toto malířské klání je určeno žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol s výtvarným či uměleckým zaměřením. Jeho cílem je trvalé monitorování, dokumentace, hodnocení a prezentace tvorby žáků a studentů a vzájemná konfrontace úrovně a náplně žákovských a studentských malířských prací.

„Stále se snažíme o to, aby naše škola fungovala jako aktivní spolutvůrce kulturního dění na Ostravsku. Soutěž, kterou jsme zorganizovali, je naším dalším příspěvkem k rozšiřování nabídky kulturních aktivit v Ostravě“ říká ředitel školy Mgr. Miroslav Kuś.

Světově nejproslulejším malířem, který kdy Ostravu maloval, byl bezpochyby Oskar Kokoschka. Pohled na Ostravu, dílo Moravská Ostrava II, Kokoschka namaloval při svém pobytu v Ostravě,ve které pobýval v roce 1937 s Oldou Palkovskou na dovolené.

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace je střední odbornou školou s výtvarným zaměřením. Škola vznikla v roce 1990 jako první výtvarně zaměřená střední škola na Ostravsku. Jejím zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Střední umělecká škola, Ostrava patří mezi nejlepší umělecké školy v České republice. Škola v současné době nabízí žákům možnost studia v pěti oborech vzdělání: Užitá fotografie a média, Užitá malba; Grafický design, Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu a Průmyslový design.

 

Monika Chovancová

 

 

Zdroj:  TZ Střední umělecké školy