V Ostravě vzniká čtenářský klub

Antikvariát a klub Fiducia spolu s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu zakládá čtenářský klub. Od září se jedenkrát měsíčně sejdeme nad vybranou knihou, budeme číst ukázky a můžete se také těšit na zasvěcený výklad. Na prvním čtenářském klubu, který se koná v pondělí 14.9. v 18:00, se budeme zabývat knihou ruského spisovatele Vladimíra Sorokina Den opričníka. Kniha ihned po svém vydání vyvolala řadu diskusí a rychle dobyla žebříčky bestsellerů. Během čtyř let již byla vydána v jedenácti evropských zemích.

Anotace: Rusko v roce 2027. Po době zmatků a období restaurace zde znovu vládne car. Země je obehnána Velkou zdí a odříznuta od zbytku světa. Životní standard je udržován pouze vývozem nafty a plynu a jediným státem, s nímž Rusko udržuje přátelské styky, je Čína, která do něj exportuje veškeré zboží, od Boeingů po toaletní papír. Na Sibiři žije 28 miliónů Číňanů a čínština se stává módním jazykem… Takový je svět Sorokinovy ostré antiutopistické satiry, které zobrazuje jako zemi navracející se k temným dobám Ivana Hrozného s hrůzovládou jeho osobní gardy – opričniny. Román nabízí obraz Ruska na cestě zpět k minulosti. Myšlení a jazyk 16. století se tu mísí s novodobými reáliemi, asiatský despotismus, korupce a cynismus se spojují s moderní technologií a ruským nacionalismem. Noví opričníci se
tu projíždějí v červených mercedesech, vyzdobených psí hlavou na chladiči a koštětem na kufru. Tyto symboly stejně jako v době Ivana Hrozného hrozí každému, kdo se protiví carově moci, že bude nemilosrdně smeten z ruské půdy. Sorokin tak především varuje před nebezpečným směrem dalšího politického vývoje, před sklonem k izolacionismu a tendencí k barbarství, která se mu zdá být částí ruské metafyziky.

 

opričník