Vášnivá diskuse o Bauhausu na březnovém zastupitelstvu města Ostravy

Výbor iniciativy Bauhaus končit nemusí!!! vystoupil na březnovém zastupitesltvu města Ostravy – diskuse nakonec byla poměrně obsáhlá, trvala hodinu a referoval o ní i místní tisk, viz například zde: https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/zastupitele-v-ostrave-se-opet-dohadali-kvuli-demolici-bauhausu-20240330.html

Proč jsme vystoupili na březnovém zastupitelstvu? 

Na konci února jsme předali vedení města petici na akci Štafeta pro Bauhaus (za měsíc ji podepsalo více než 2600 lidí). Byť jsme předpokládali, že petice bude zařazena na březnové jednání zastupitelstva, vedení města zařadilo bod projednání petice až na květnovou schůzi. Protože se ale čas Bauhausu krátí (má být uzavřen už 30.6.) a my jsme dosud ze strany vedení města nedostali odpověď na to, co bude uvnitř Bauhausu od 1.7., rozhodli jsme se přijít na březnové zastupitelstvo se dvěma prostými, leč zásadními otázkami: Jakou vizi má město od 1.7., kdy by měly být současné aktivity z Bauhausu vystěhovány? Jaký je plán pro dané území od července? 

Jak proběhla diskuse a co na ní zaznělo? 

Ráno před zastupitelstvem, které se konalo 27.3., všichni členové našeho výboru stáli před jednacím sálem zastupitelstva a rozdávali zastupitelům Desatero pro ostravský Bauhaus, které obsahuje základní argumenty pro zachování současné činnosti do doby, než se bude vědět, co Bauhaus nahradí – dokument je ke čtení zde http://www.krasnaostrava.cz/desatero-pro-ostravsky-bauhaus/ . Zastupitelé si také mohli prohlédnout vzkazy občanů  k Bauhausu či vyjádření významných kulturních osobností. 

Na zastupitelstvu následně v sekci Dotazy občanů vystoupili 3 členové našeho výboru. Své dotazy jsme podepřeli konstruktivními argumenty. Zdůraznili jsme klíčovou synergie ostravských jatek a Bauhausu, díky které je nyní Ostrava odborníky vnímána jako jedinečný příklad revitalizace brownfieldu v rámci ČR a unikátní kulturní místo. Upozornili jsme na to, že jeden z nejvýznamnějších českých historiků architektury Rostislav Švácha hovoří o Ostravě v souvislosti se současnými aktivitami v Bauhausu jako o průkopníkovi a vynikajícím příkladu pro ostatní města.  

Sdělili jsme také, že dle našich informací zahraniční porotci ceny Mies van der Rohe na návštěvě Ostravy minulý týden vnímali, že oceňovaná jatka se mohou smysluplně rozvíjet jedině v případě, že se město bude systémově zabývat celou lokalitou, a že se zajímali také o Bauhaus.  Neopomenuli jsme připomenout význam prostoru pro mladé začínající umělce i pro komunitní život ve městě. Na naše vystoupení zastupitelé zpočátku příliš nereagovali, nakonec se však v sále rozproudila hodinová debata. 

Stanovisko města a záměr ukončit aktivity v Bauhausu k 30.6. obhajovala náměstkyně pro kulturu Lucie Baránková Vilamová za ANO. Snažila se také vyvrátit tvrzení podporovatelů Bauhausu, že porotu ceny Mies van der Rohe zajímá i příběh a obsah Bauhausu. Svou argumentaci podepřela vyjádřením jednoho z porotců, který se ostře vymezil vůči Bauhausu a „aktivistickým akcím“. Porotce se stavěl ve svém vyjádření negativně ke všemu, co nebylo architekturou s tím, že naši iniciativu označil za „politikaření“. Po opakovaném dotazu, o jakého mezinárodního porotce se jedná, paní náměstkyně sdělila, že toto vyjádření napsala Adriana Krnáčová (dříve primátorka hl. m. Prahy za ANO),  jež je českou členkou mezinárodní poroty. 

Pragmatičtější a více uvolněný primátor města Jan Dohnal (SPOLU) zdůvodňoval stanovisko města primárně (dle něj nákladnou) opravou výkladních skel a principem péče řádného hospodáře. Bývalý primátor Tomáš Macura ovšem argumentoval tím, že pro město se nejedná o velké náklady vzhledem k tomu, jak významné a potřebné aktivity v Bauhausu jsou. Jeho kolegyně z opozičního klubu JDETO!!! Zuzana Bajgarová v souvislosti s argumentem o řádném hospodáři poukázala kriticky na to, že vedení města nyní vynakládá značnou částku na studii k Bazalům, které byly nedávno opraveny. Oba opoziční zastupitelé také připomněli, že se do oprav Bauhausu postupně investovalo a že nešlo a zřejmě ani nepůjde o žádné horentní sumy, které by si město nemohlo dovolit.  Pozitivně se k akcím v Bauhausu vyjádřil také zastupitel Josef Babka (KSČM), který přiznal, že jej situace donutila poprvé navštívit Bauhaus po diskusi na lednovém zastupitelstvu . Svou návštěvu zde následně několikrát opakoval. Dle Babky by prostor měl sloužit mladým, pokud je bezpečný a dokud není pro dané místo konkrétní plán. Zastupitel za hnutí Ostravak Vladimír Polák na závěr diskuse vyzval k tomu, že by se o Bauhausu ještě měla vést diskuse. 

Zbořit a vysít trávník? Věříme, že město bude mít lepší plán

Cílem vedení města je však dle primátora Dohnala nyní Bauhaus do podzimu zbořit a na jeho místě vysít trávník. Aktuálně ovšem město nemá hotov projekt demolice a tím pádem ani demoliční výměr. Lze tedy očekávat, že Bauhaus  bude od 1.7. prázdný a celá lokalita se stane na několik měsíců, po zboření Bauhausu pak na několik let periferií.  Samozřejmě to vše v případě, že vedení města svůj názor do června nezmění. Věříme, že prostor pro jednání ještě není definivně uzavřen a budeme se snažit město přesvědčit, aby nerušilo unikátní prostor a nevytvořilo z lokality znovu periferii, dokud nemá konkrétní plán. 

Nechceme, aby se z místa, které je v současné době vnímáno odborníky napříč ČR jako vzor a jedinečný příklad, stala periferie. 

Nechceme, aby na místě Bauhausu vznikla další proluka na řadu let, jak je to tomu bohužel v jiných ostravských případech v centru města, kdy se mluví o zástavbě, ale reálně vznikají dlouhodobé proluky (například místo po květinové síni, proluka na Masarykově náměstí, místo po Vojance a další) .  

Naše iniciativa pokračuje dále, v dubnu a květnu pro vás chystáme několik akcí, Bauhausu bude věnováno i jarní číslo bulletinu Krásná Ostrava. Vystoupíme rovněž na květnovém zastupitelstvu dne 15.5., kam bude zařazena mezi body jednání naše petice. 

Děkujeme, že se o Bauhaus a danou lokalitu zajímate. Vaše podpora je pro nás důležitá a motivuje nás.

Za petiční výbor sepsal Ondřej Rybníček 

V Ostravě 2. 4. 2024 

Podrobnější informace k našim aktivitám najdete zde: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=61556285917113

http://www.krasnaostrava.cz/category/ostravska-temata/bauhaus-koncit-nemusi/

Časový harmonogram, jak by se mohlo v území postupovat od 1.7. 2024: 

http://www.krasnaostrava.cz/casovy-harmonogram-pro-bauhaus/

Desatero pro ostravský Bauhaus:

http://www.krasnaostrava.cz/desatero-pro-ostravsky-bauhaus/