Velký průvodce po poválečné architektuře i procházky po periferiích Ostravy – archiv bulletinu 3/2021

Do rodiny zaznamenáníhodných knih o Ostravě a její architektuře či historii přibyly další dva tituly. Ostrava industriální a moderní: Velký průvodce po architektuře 1845–1949 Martina Strakoše1 a Procházky Ostravou: Krok za krokem ulicemi města2 Petra Lexy Přendíka. Oba tituly vám na následujících stránkách představíme. Po objevné publikaci Ostravská sídliště: Urbanismus, architektura, umění a památkový potenciál, 3 v níž se zabýval hromadnou bytovou výstavbou 2. poloviny 20. století na území moravskoslezské metropole, tentokrát Martin Strakoš přichází s knihou, jež se věnuje architektuře města bezprostředně po 2. světové válce. V úvodu knihy autor píše: „Ostrava představuje město spojené s těžbou černého uhlí a s těžkým průmyslem, souvisejícím s výrobou železa a jeho zpracováním. Toto nijak objevné konstatování se vtisklo do podoby jednotlivých částí města, zůstává součástí historie ulic a celých čtvrtí, průmyslových i obytných areálů a samotného genia loci města. Ačkoli dějiny pokračují v proměně původně průmyslového centra v něco jiného, dosud neznámého, uhlí se zde netěží a těžký průmysl se do značné míry odstěhoval jinam, Ostrava zůstane tímto dědictvím navždy poznamenaná. Tento odkaz je třeba umět pochopit. Zároveň s pochopením si musí nejen zdejší obyvatelé, ale i návštěvníci uvědomit, že to není jen stigma. Je to i specifická podoba naděje, jak minulost přijmout, dokázat ji zpracovat a začlenit do svého života, případně ji v budoucnosti využít nám dosud neznámým způsobem.“ … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS35-online.pdf